ISSN:2149-0848

Hakem Kurulu


 

Hakem Kurulu

Dr. Münevver Çetin: Marmara Üniversitesi - Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi

Dr. Murat Polat: Muş Alparslan Üniversitesi - Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi

Dr. Gamze Kasalak: Akdeniz Üniversitesi - Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi

Dr. Mediha Sarı: Çukurova Üniversitesi - Eğitim Programları Ve Öğretim

Dr. Cevat Eker: Bülent Ecevit Üniversitesi - Eğitim Programları Ve Öğretim

Dr. İsmail Gelen: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Eğitim Programları Ve Öğretim

Dr. Sevil Filiz: Gazi Üniversitesi - Eğitim Programları Ve Öğretim

Dr. Kerim Gündoğdu: Adnan Menderes Üniversitesi - Eğitim Programları Ve Öğretim

Dr. Gülsen Ünver: Ege Üniversitesi - Eğitim Programları Ve Öğretim  

Dr. Bünyamin Yurdakul: Ege Üniversitesi - Eğitim Programları Ve Öğretim  

Dr. Ercan Yılmaz: Necmettin Erbakan Üniversitesi – Eğitim Bilimleri

Dr. Banu Yaman: Trakya Üniversitesi – Eğitim Bilimleri

Dr. Serhat Arslan: Sakarya Üniversitesi – Eğitim Bilimleri 

Dr. Pervin Oya Taneri: Çankırı Karatekin Üniversitesi – Program Geliştirme

Dr. Banu Yaman: Trakya Üniversitesi - Program Geliştirme

Dr. Sevilay Kilmen: Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Ölçme ve Değerlendirme

Dr. Necla Tuzcuoğlu: Marmara Üniversitesi - Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Dr. Adem Semai Tuzcuoğlu: Marmara Üniversitesi - Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Dr. Erhan Şengel: Uludağ Üniversitesi - Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Dr. Ayşe Derya Işık: Bartın Üniversitesi – İlköğretim Sınıf Öğretmenliği

Dr. Ayşegül Karabay: Çukurova Üniversitesi – İlköğretim Sınıf Öğretmenliği

Dr. Mehmet Yılmaz: Harran Üniversitesi - İlköğretim Sınıf Öğretmenliği

Dr. Mehmet Arif Özerbaş: Gazi Üniversitesi - İlköğretim Sınıf Öğretmenliği

Dr. Tuncay Canbulat: Dokuz Eylül Üniversitesi - İlköğretim Sınıf Öğretmenliği

Dr. Sabahattin Çiftçi: Necmettin Erbakan Üniversitesi - İlköğretim Sınıf Öğretmenliği 

Dr. Nejla Gürefe: Gazi Üniversitesi – İlköğretim Matematik Eğitimi

Dr. Ahmet Erdoğan: Necmettin Erbakan Üniversitesi – Matematik Eğitimi

Dr. Abdülkadir Tuna: Kastamonu Üniversitesi - Matemetik Eğitimi

Dr. Cemil İnan: Dicle Üniversitesi - Matemetik Eğitimi

Dr. Berna Tataroğlu Taşdan: Dokuz Eylül Üniversitesi: Matemetik Eğitimi 

Dr. Ersin Bozkurt: Necmettin Erbakan Üniversitesi – Fizik Eğitimi 

Dr. Nalan Akkuzu: Dokuz Eylül Üniversitesi – Kimya Eğitimi  

Dr. Melis Arzu Uyulgan: Dokuz Eylül Üniversitesi – Kimya Eğitimi  

Dr. Şafak Uluçınar Sağır: Amasya Üniversitesi – İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Dr. Ela Ayşe Köksal: Niğde Üniversitesi – İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Dr. Dilek Çelikler: Ondokuz Mayıs Üniversitesi– İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Dr. Dilek Karışan: Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Fen Bilgisi Eğitimi

Dr. Selda Kılıç: Necmettin Erbakan Üniversitesi – Biyoloji Eğitimi

Dr. Cengiz Yıldırım: Amasya Üniversitesi - Biyoloji Ve Çevre Eğitimi

Dr. Derya Çığır Dikyol: İstanbul Üniversitesi – Sosyal Bilgiler Eğitimi

Dr. Zafer Tangülü: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi – Sosyal Bilgiler Eğitimi

Dr. Seyfettin Arslan: Dicle Üniversitesi – Sosyal Bilgiler Eğitimi 

Dr. Alpay Aksin: Amasya Üniversitesi – Sosyal Bilgiler Eğitimi  

Dr. Sedat Balyemez: Bartın Üniversitesi – Türkçe Eğitimi

Dr. Fatih Yılmaz: Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Türkçe Eğitimi

Dr. Murat Ateş: Necmettin Erbakan Üniversitesi – Türkçe Eğitimi

Dr. Nevin Akkaya: Dokuz Eylül Üniversitesi – Türkçe Eğitimi

Dr. Ece Sarıgül: Necmettin Erbakan Üniversitesi – İngiliz Dili Eğitimi

Dr. Nur Akkuş Çakır: Hacettepe Üniversitesi – İngiliz Dili Eğitimi 

Dr. Gülcan Çakır: Anadolu Üniversitesi – Alman Dili Eğitimi

Dr. Senem Seda Şahenk Erkan: Marmara Üniversitesi - Fransız Dili Eğitimi

Dr. Alper Akdeniz: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Müzik Eğitimi

Dr. Ömür Bütev Dolğun: Artvin Çoruh Üniversitesi – Müzik Eğitimi

Dr. Mümtaz Hakan Sakar: Dokuz Eylül Üniversitesi – Müzik Eğitimi

Dr. Hüseyin Serdar Çakırer: Necmettin Erbakan Üniversitesi-Müzik Eğitimi

Dr. Barış Demirci: Atatürk Üniversitesi – Müzik Eğitimi

Dr. Zafer Kurtaslan: Necmettin Erbakan Üniversitesi – Müzik Eğitimi

Dr. Meltem Düzbastılar: Karadeniz Teknik Üniversitesi – Müzik Eğitimi 

Dr. Gülümser Gültekin Akduman: Gazi Üniversitesi – Okul Öncesi Eğitimi

Dr. Deniz Ekinci Vural: Dokuz Eylül Üniversitesi – Okul Öncesi Eğitimi

Dr. Türker Sezer: Abant İzzet Baysal Üniversitesi- Okul Öncesi Eğitimi

Dr. Ahmet Sakin: Sakarya Üniversitesi- Okul Öncesi Eğitimi  

Dr. Özkan Sapsağlam: Gaziosmanpaşa Üniversitesi- Okul Öncesi Eğitimi

Dr. Kamile Özer Aytekin:  Necmettin Erbakan Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi 

Dr. Bengü Türkoğlu: Necmettin Erbakan Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi 

Dr. Hakan Sarı: Necmettin Erbakan Üniversitesi – Özel Eğitim

Dr. Celal Büyük: Atatürk Üniversitesi – Din Kültürü Eğitimi

Dr. Aygül Aykut: Erciyes Üniversitesi – Resim Öğretmenliği

Dr. Oğuz Dilmaç: Atatürk Üniversitesi- Resim Öğretmenliği

Dr. Meral Batur: Karabük Üniversitesi- Resim Öğretmenliği

Dr. Erdal Demir: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi - Beden Eğitimi

Dr. Gülsen Özcan:Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Beden Eğitimi

Dr. Faruk Manav: Bingöl Üniversitesi - Felsefe Eğitimi

Dr. Şengül Uysal- Eğitim Yönetimi

Dr. Zührem YAMAN, Selçuk Üniversitesi, Türkiye

The Journal of International Educational Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.