ISSN:2149-0848
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi

Editör: Dr. Onur KÖKSAL
Editör Yardımcısı: Hatice SEZGİN
Yayın Yeri: Konya
Yıl-Sayı: 2019-19
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Abdullah Çağrı BİBER - Abdulkadir TUNA İrfan DAĞDELEN KESİRLERİ ONDALIK SAYILARA DÖNÜŞTÜRMEDE ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR, 01-15
STUDENTS’ DIFFICULTIES IN CONVERTING FRACTIONS TO DECIMAL NUMBERS
DOI : http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1606
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Neslihan FISTIKEKEN - Hakan SERT ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİYOÇEŞİTLİLİĞİN AZALMASINA YÖNELİK TUTUMLARI, 16-28
ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS DECREASE OF THE BIODIVERSITY
DOI : http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1607
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ahmet AKKAYA - Ercan YILMAZ OKULUN FİZİKİ ÇEVRE ALGI ÖLÇEĞİ (OFÇA): ÖLÇEK GELİŞTİRME GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI, 29-47
THE SCALE OF PERCEPTION OF SCHOOL'S PHYSICAL ENVIRONMENT: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF SCALE DEVELOPMENT
DOI : http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1610
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Cevat EKER - Dilara ERDOĞAN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN RIFAT ILGAZ’A AİT “HALİME KAPTAN” ADLI ESERİN İNCELENMESİ, 48-55
EXAMINING RIFAT ILGAZ’S WORK OF “HALİME KAPTAN” IN TERMS OF VALUES EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1611
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mustafa ÖZDERE - MESLEKİ GELİŞİME REHBERLİK ETMEDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖNEMİ, 56-74
THE IMPORTANCE OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN LEADING PROFESSIONAL DEVELOPMENT
DOI : http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1612
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Murat KORUCUK - ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ (2017 – 2023) VE 2023 EĞİTİM VİZYONUNUN ÖĞRETMEN ODAKLI DEĞERLENDİRİLMESİ, 75-91
TEACHER-ORIENTED EVALUATION OF THE TEACHER STRATEGY DOCUMENT (2017-2023) AND 2023 EDUCATION VISION
DOI : http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1613
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Fahritdin ŞANAL - TERS YÜZ ÖĞRENME NEDİR?, 92-96
WHAT IS FLIPPED LEARNING
DOI : http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1605
Özet | Abstract | Tam Metin


Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.