ISSN:2149-0848
The Journal of International Educational Sciences

Editor: Dr. Onur KÖKSAL
Assistant Editor: Hatice SEZGİN
Publication Place: Konya
Year-Number: 2019-21
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Aysel DEMİROĞLU - Yasin GÜLSOY İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, 01-19
VISUAL PERCEPTION LEVELS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.37805
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hakan KAÇAR - Vedat UZ İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMININ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖZLEM ve DENEYİMLERİNE GÖRE İNCELENMESİ, 20-53
AN ANALYSIS OF THE REMEDIAL EDUCATION PROGRAM IN PRIMARY SCHOOLS (IYEP) ON THE BASIS OF THE OBSERVATIONS AND EXPERIENCES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.39234
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Firdevs SAVİ ÇAKAR - F. Ebru İKİZ Gözde ŞENSOY PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ KAYIP YAŞANTILARI VE YAS SÜRECİ İLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ, 54-70
AN INVESTIGATION OF THE VARIABLES RELATED TO LOSSES AND GRİEF PROCESS OF PSYCHOLOGICAL CONSULTANT CANDIDATES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.39356
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Firdevs SAVİ ÇAKAR - Mustafa KILINÇ Sadık Yüksel SIVACI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMI VE RİSKLERİNE YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, 71-87
INVESTIGATION OF AWARENESS LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ON TECHNOLOGY USE AND RISKS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.39357
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatma SİNECEN - Mehtap GÜNEŞ ÖZDEN TÜRK DİLİ DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, 88-100
EXAMINATION OF TURKISH LANGUAGE COURSE THROUGH DISTANCE EDUCATION IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.39393
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yeliz BULUT - Ebru HEZEN Oğuzhan YONCALIK İLK YILLAR PROGRAMI (PYP) UYGULAMALARINA İLİŞKİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ, 101-120
PHYSICAL EDUCATION TEACHERS VIEWS ON PRİMARY YEARS PROGRAMME (PYP) APPLICATIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.40159
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatma ŞAHİN - Filiz GÜLHAN SOLUNUM SİSTEMİNİ ANLAMADA SİSTEM DÜŞÜNMENİN ÖNEMİ, 121-134
THE IMPORTANCE OF SYSTEM THINKING IN UNDERSTANDING RESPIRATORY SYSTEM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.40186
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Phil. Atanur KARA SURİYELİ GÖÇMENLER BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN ENTEGRASYON TEMELLİ EĞİTİM POLİTİKALARI, 135-149

DOI : http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.40290
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


The Journal of International Educational Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.