ISSN:2149-0848
The Journal of International Educational Sciences

Editor: Dr. Onur Köksal
Assistant Editor: Hatice Sezgin
Publication Place: Konya
Year-Number: 2019-20
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Dr. Phil. Atanur KARA WILHELM VON HUMBOLDT UND DIE GLOBALISIERUNG, 01-25
WILHELM VON HUMBOLDT AND GLOBALIZATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.37863
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Cevat EKER - Ayşe AKAR ELEKOĞLU, Pınar KAMAR, Murat KAMAR ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNE YÖNELİK YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ, 26-37
INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTIONS OF COMPETENCE TOWARDS 21st CENTURY SKILLS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.37804
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nurcihan YÜRÜK İKİLİ KODLAMA TEORİSİ VE ALTYAZILAR: KELİME ÖĞRENİMİNDE KODLAMA STRATEJİSİ , 38-50
DUAL CODING THEORY AND SUBTITLES: ENCODING STRATEGY IN VOCABULARY LEARNING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.37803
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatih ATLI - Ahmet BUĞA EV KADINLARININ ÖZ-ANLAYIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ , 51-65
THE EXAMINATION OF THE HOUSEWIFES' SELF COMPASSION IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.37802
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Oktay AKSOY İNGİLİZCE VE TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DRAMAYI KULLANMAYA YÖNELİK ÖZ-YETERLİKLERİ, 66-76
ENGLISH AND TURKISH TEACHER CANDIDATES’ SELF-EFFICACY BELIEFS OF USING CREATIVITY DRAMA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.37801
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Perihan CİVELEK OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜBİTAK 4004 PROJELERİNİN İNCELENMESİ, 77-94
INVESTIGATION OF TUBITAK 4004 PROJECTS CARRIED OUT IN PRESCHOOL PERIOD
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.37798
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yıldız YENEN AVCI AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ, 95-109
A CRITICAL OVERVIEW OF THE 5TH CLASS DISTANCE EDUCATION MIDDLE SCHOOL TURKISH COURSE BOOKS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.37795
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yıldız YENEN AVCI 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZETLEME BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 110-123
A RESEARCH ON THE ABSTRACT WRITING ABILITIES OF FIFTH GRADE STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.37794
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


The Journal of International Educational Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.