Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Künye


Editör

Doç. Dr. Onur KÖKSAL        Selçuk Üniversitesi       onurkoksal38@hotmail.com 

 

Editör Yardımcıları

Senem GÜRKAN    Ondokuz Mayıs Üniversitesi

     Hatice SEZGİN    Selçuk Üniversitesi

 

Alan Editörleri

Dr. Serdar Derman: Gaziantep Üniversitesi - Türkçe Eğitimi

Dr. Murat Ateş: Necmettin Erbakan Üniversitesi – Türkçe Eğitimi

Dr. Bekir Direkçi: Akdeniz Üniversitesi- Türkçe Eğitimi

Dr. Hüseyin Çakır: Gazi Üniversitesi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Dr. Nursel Yalçın: Gazi Üniversitesi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Dr. Ahmet Naci Çoklar: Necmettin Erbakan Üniversitesi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Dr. Ömer Beyhan: Necmettin Erbakan Üniversitesi - Eğitim Programları ve Öğretim

Dr. Mustafa Şanal: Erciyes Üniversitesi - Eğitim Programları ve Öğretim

Dr. Mehmet Şahin: Karatekin Üniversitesi - Eğitim Programları ve Öğretim

Dr. Atilla Yıldırım: Necmettin Erbakan Üniversitesi - Eğitim Yönetimi ve Planlaması  

Dr. Osman Çekiç: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi - Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Dr. Coşkun Arslan: Necmettin Erbakan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Dr. Gürhan Can: Yeditepe Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Erdal Hamarta: Necmettin Erbakan Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Cengiz ŞAHİN: Ahi Evran Üniversitesi- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Başaran Gençdoğan: Atatürk Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Mustafa Uslu: Selçuk Üniversitesi- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Selahattin Avşaroğlu: Necmettin Erbakan Üniversitesi- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Semra Benzer: Gazi Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi

Dr. Mustafa Yadigaroğlu: Aksaray Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi

Dr. Dündar Yener: Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Bilgisi Eğitimi

Dr. Harun Çelik: Kırıkkale Üniversitesi - İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Dr. Ela Ayşe Köksal: Niğde Üniversitesi - İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Dr. Abdülkadir Tuna: Kastamonu Üniversitesi - Matemetik Eğitimi

Dr. Kemal Özgen: Dicle Üniversitesi - Matematik Eğitimi

Dr. Hasan Es: Gazi Üniversitesi-İlköğretim Matematik Eğitimi

Dr. Banu Altunay Arslantekin: Gazi Üniversitesi- Özel Eğitim

Dr. Emel Arslan: Necmettin Erbakan Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi

Dr. Ahmet Sakin: Sakarya Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi

Dr. Özge Pınarcık: Düzce Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi 

Dr. Asude Balaban: Marmara Üniversitesi - Çocuk Gelişimi

Dr. Devlet Alakoç Pirpir: Selçuk Üniversitesi - Çocuk Gelişimi

Dr. Gökhan Kayılı: Selçuk Üniversitesi - Çocuk Gelişimi 

Dr. Sabahattin Çiftçi: Necmettin Erbakan Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği

 Dr. Sabri Sidekli: Muğla Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği

Dr. Ömer Yılar: Atatürk Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği

Dr. Mehmet Arif Özerbaş: Gazi Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği

Dr. Alparslan Görücü: Selçuk Üniversitesi - Beden Eğitimi

Dr. Erdal Demir: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi - Beden Eğitimi

Dr. Ece Sarıgül: Necmettin Erbakan Üniversitesi - İngiliz Dili Eğitimi

Dr. Arif Bakla: Cumhuriyet Üniversitesi - Yabancı Dil Eğitimi

Dr. Ahmet Çekiç: Cumhuriyet Üniversitesi – Yabancı Dil Eğitimi

Dr. Arif Sarıçoban: Hacettepe Üniversitesi – Yabancı Dil Eğitimi

Dr. Hakan Demiröz: Cumhuriyet Üniversitesi - Yabancı Dil Eğitimi

Dr. Umut Balcı: Batman Üniversitesi - Alman Dili Eğitimi

Dr. Erdinç Yücel: Necmettin Erbakan Üniversitesi - Alman Dili Eğitimi

Dr. Halil İbrahim Sağlam: Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi

Dr. Ömer Faruk Sönmez: Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Sosyal Bilgiler Eğitimi

Dr. Zafer Kurtaslan: Necmettin Erbakan Üniversitesi - Müzik Eğitimi

Dr. Hüseyin Serdar Çakırer: Necmettin Erbakan Üniversitesi - Müzik Eğitimi

Dr. Sema Sevinç: Necmettin Erbakan Üniversitesi - Müzik Eğitimi 

Dr. Nilay Özaydın: Necmettin Erbakan Üniversitesi - Müzik Eğitimi

Dr. Sedef Eryiğit: Necmettin Erbakan Üniversitesi - Şehir ve Bölge Planlama


Künye

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Mart-2017- Prof. Dr. Yahya Akyüz armağanı

  Mart-2017 sayısı eğitim bilimleri alanına çok değerli katkıları olan bilim insanı Prof. Dr. Yahya Akyüz armağanı olarak yayınlanacaktır. Tüm yazarlarımızın katkılarını bekliyoruz.

   

  Prof. Dr. Yahya AKYÜZ

  Yahya AKYÜZ, Çanakkale'nin Yenice ilçesi, Hamdibey kasabasında doğdu (1941). Biga Sakarya İlkokulu’nu (1953), Biga Ortaokulu’nu (1956) ve İstanbul Erkek Lisesi’ni (1959) bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu (1963). Fransa'da Yüksek Lisans ve Doktora yaptı (1967).

  Ocak 1968'de Ankara Üniversitesi Eğitim (Bilimleri) Fakültesi’ne Asistan olarak girdi. 1972'de Doçent oldu. Askerlik görevini 1973-1975 tarihleri arasında Balıkesir'de ve Bursa Işıklar Askerî Lisesinde yaptı.

  Nisan 1980'de Profesör oldu.

  Yahya AKYÜZ'ün Türk eğitim tarihi ile ilgili ilk kitabı 1966'da Fransa'da yayımlanmıştır. O zamandan beri esas olarak Türk eğitim tarihi ile inkılâp tarihi alanında araştırmalar yapıyor.

  Yahya AKYÜZ, 2004-2005 öğretim yılında ABD’de University of Central Florida Eğitim Fakültesinde “Misafir Profesör” olarak bulunmuş, araştırmalar ve yayınlar yapmıştır. 2005 Kasım ve Aralık aylarında Tokyo University of Foreign Studies’in daveti üzerine Türkçe Bölümü’nde Japon öğrencilere Türk inkılâp ve eğitim tarihi konularında dersler ve konferanslar vermiştir.

  Yahya AKYÜZ, Aralık 2008’de emekli olmuştur.

  Yahya AKYÜZ, Türk eğitim tarihi alanındaki araştırmalarına 1964’de başlamış ve 52 yıldır kesintisiz çalışmaktadır. Ayrıca emekli oluncaya kadar Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde 41 yıl lisans ve lisansüstü düzeyde Türk Eğitim Tarihi dersi ile bu alanla ilgili dersler okutmuş, binlerce eğitimcinin yetişmesinde emeği geçmiştir. Özellikle öğretmen sorunları üzerinde araştırmalar yapmış, öğretmenlik mesleğinin güçlenmesi ve saygınlığının artması yolunda çaba harcamıştır. Öte yandan çok önemli arşiv belgeleri ve ciddi, özgün araştırma makaleleri yayınlamış, ulusal ve uluslararası pek çok sempozyuma katılarak bilimsel bildiriler sunmuş, konferanslar vermiş, TV programlarında Türk eğitim tarihinin çeşitli konularında kamuoyunu aydınlatmaya çalışmıştır. Onun Türk Eğitim Tarihi kitabı böyle bir çalışma ve araştırma ile öğretimin, bilimsel ve akademik birikimin ürünüdür.

  Ekim 2015’de bu kitabın 28. Baskısı yapılmıştır (Pegem-Akademi Yayınları).

  Yahya AKYÜZ’ün Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu (1919-1922) başlıklı doktora tezi de son derece bilimsel titizlikle hazırlanmış, 50 yıla yakın bir süredir alanında ilk ve tek olarak kalmış bir eserdir (Ankara, 1988, 406 s., 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları).

  Çanakkale Savaşları ve Fransız Kamuoyu (1915-1916). Savaş, sansür ve propaganda kıskacında bir Fransa başlıklı araştırması da özgün belgelere dayanan çok önemli bir araştırmadır (Pegem-Akademi Yayınları).

  Batılıların Türkiye’ye ve Türk sorunlarına, Türkiye’ye karşı Rum, Yunan ve Ermeni propagandalarına vs. ilgi duyması beklenen öğretmenler, öğretmen adayı öğrenciler, aydınlar ve devlet yöneticileri bu eserleri mutlaka okumalıdırlar.

  O’nun çok önemli bir kitabı da Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri (1839-1950) başlığını taşımaktadır (Ankara, 2012, 543 s., 2. Baskı, Pegem-Akademi Yayınları).

  Prof.Dr.Yahya AKYÜZ için 2011’de bir Armağan kitap çıkarılmıştır. Sponsorluğunu Avrupa Koleji Okulları Kurucusu ve Başkanı Talip EMİROĞLU’nun yaptığı bu eserin Editörlüğünü Prof.Dr.Cemil ÖZTÜRK ve Dr.İlhami FINDIKÇI yapmıştır. Eser 1486 sayfadır ve 120 tarihçi, sosyolog ve kültür adamının katkılarıyla oluşmuştur (Pegem-Akademi Yayınları).

  Yahya AKYÜZ’ün 8 kitabı ve 190 araştırma makalesi vardır.

  15 Doktora ve 30 Yüksek Lisans Tezi’nin danışmanlığını yapmıştır.

  Yahya AKYÜZ, ayrıca, çevre sorunlarına, bu konuda öğrencilerin ve toplumun bilinçlendirilmesine duyarlıdır. Bu alanda hem yayın yapmakta, hem de Ayaş’ın Ilıca Köyünde 1993’ten beri bir köy korusu oluşturmak amacıyla köylülerle beraber çaba harcamaktadır.

  Yahya AKYÜZ, İstanbul’da lise öğrencisi iken yaz tatillerinde bir hattattan usta-çırak öğretim yöntemi ile geleneksel hat sanatı dersleri almıştır. Ayrıca, yıllardır karakalem ve suluboya resim çalışmaktadır. Bir suluboya resmi ABD Orlando’da University of Central Florida Eğitim Fakültesi (College of Education) Dergisi’nin kapak resmi olarak yayımlanmıştır (Vol.5, 2005). Türk Eğitim Tarihi başlıklı kitabında ve OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi) Dergisi’nde de yayımlanmış belgesel resimleri vardır.

  Kapak Resmi ile ilgili Not: Prof. Dr. Yahya Akyüz Eğitim Bilimleri Fakültesindeki odasında dedesinin medrese öğretimi ile ilgili 1891 tarihli bir mektubunu incelerken.


  Eylül-2016-Şehit Astsubay Ömer Halisdemir armağanı

  INES Journal Eylül 2016 sayısını, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen alçak darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandırılmasına en büyük katkıyı, en yüce kahramanlık örneği göstererek sağlayan, ve bu uğurda şehit olan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’e armağan ediyoruz.

  Editör

  Doç. Dr. Onur KÖKSAL


  Haziran-2016 - Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu armağanı

  Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi INES Journal Haziran-2016 sayısı çok değerli bilim insanı Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu armağanı olarak yayınlanacaktır. Bütün akademisyenlerimizin değerli çalışmalarını bekliyoruz. 

  Doç. Dr. Onur KÖKSAL

  Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi EditörüAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri