Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Search

Senem Seda Şahenk ERKAN 
TÜRKİYE, FRANSA, İNGİLTERE-ALMANYA VE İSPANYA EĞİTİM DENETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 1, , s. 41-48

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Gülşah DURMUŞ 
“OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ”NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
Sayı 1, , s. 16-40

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Münevver ÇETİN  - Özden ERNALBANT
EXAMINATION OF OPINIONS OF TEACHERS AND DIRECTORS IN SCHOOL MANAGEMENT ON PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM ACCORDING TO MULTIPLE DATA SOURCES
Sayı 2, , s. 1-9

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Sunay YILDIRIM DOĞRU  - Pınar ÇELİK - Mahmut M. SARI - S.Sunay YILDIRIM DOĞRU
TÜRKİYE’DE VE AVRUPA’DA 2000-2013 YILLARI ARASINDA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARLA İLGİLİ YAPILMIŞ OLAN MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 2, , s. 10-28

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Burçin ÖLÇÜCÜ  - Şerife VATANSEVER - Gülsen ÖZCAN - Akın ÇELİK
ORTA YAŞLILARDA FİZIKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ
Sayı 2, , s. 63-73

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Yusuf AY  - İsmail YÜKSEL - M. Bahaddin ACAT - Leman PEHLİVAN
DEĞERLENDİRME YETERLİKLERİ VE TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 3, , s. 16-29

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ebubekir BOZAVLI 
İLKOKUL 2. SINIFTA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 2, , s. 74-83

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ömer Faruk SÖNMEZ  - Yasin GÖKBULUT - Özkan SAPSAĞLAM
OKUL DIŞI AKADEMİK İKLİM ÇALIŞMALARINA BİR MODEL “ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ”
Sayı 2, , s. 96-109

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Gülümser Gültekin AKDUMAN  - Ayşenur GÜNDÜZ - Gülümser Gültekin AKDUMAN
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNDE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 3, , s. 102-114

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ebru KÜLEKÇİ  - Habib ÖZGAN
SOSYAL SORUMLULUK TEMELLİ LİDERLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 3, , s. 61-82

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ahmet YILDIZ  - Hasan ES
5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİK BAŞARI ve VAN HİELE GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Sayı 3, , s. 148-156

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Halil UZUN  - Gülen BARAN
ÇOCUK EBEVEYN İLİŞKİ ÖLÇEĞİ’ NİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN BABALAR İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 3, , s. 30-40

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Murat ÖZDEMİR 
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÖSTERGELERİNİN İNCELENMESİ (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Sayı 3, , s. 191-207

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Münevver ÇETİN  - Yaşar GÜVEN
LİDER ÖĞRETMENLERİN OKUL KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ
Sayı 3, , s. 1-15

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mehmet AŞIKCAN Sultan AKDEMİR - Ahmet SABAN
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN ALGILARI
Sayı 3, , s. 41-50

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Gökhan KAYILI  - Ramazan ARI
WALLY SOSYAL PROBLEM ÇÖZME TESTİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 3, , s. 51-60

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Özden KUŞCU  - Filiz ERBAY - Şebnem ACAR - Esra GÜLNAR
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇOCUK SEVME DURUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 3, , s. 115-122

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mehmet AKCAALAN  - Serhat ARSLAN
THE ADAPTATION AND VALIDATION OF THE TURKISH VERSION OF THE LIFELONG LEARNING SCALE (LLS)
Sayı 4, , s. 449-455

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ramazan ERTÜRK  - Bahri AYDIN
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET VE İÇSEL MOTİVASYONA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Sayı 4, , s. 233-246

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Münevver ÇETİN  - R. Şamil TATIK - Semih ÇAYAK - Bahar DOĞAN
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Sayı 4, , s. 119-130

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Advanced Search


Announcements

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri