Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Search

Senem Seda Şahenk ERKAN 
TÜRKİYE, FRANSA, İNGİLTERE-ALMANYA VE İSPANYA EĞİTİM DENETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 1, , s. 41-48

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Gülşah DURMUŞ 
“OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ”NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
Sayı 1, , s. 16-40

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Münevver ÇETİN  - Özden ERNALBANT
EXAMINATION OF OPINIONS OF TEACHERS AND DIRECTORS IN SCHOOL MANAGEMENT ON PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM ACCORDING TO MULTIPLE DATA SOURCES
Sayı 2, , s. 1-9

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Sunay YILDIRIM DOĞRU  - Pınar ÇELİK - Mahmut M. SARI - S.Sunay YILDIRIM DOĞRU
TÜRKİYE’DE VE AVRUPA’DA 2000-2013 YILLARI ARASINDA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARLA İLGİLİ YAPILMIŞ OLAN MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 2, , s. 10-28

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Burçin ÖLÇÜCÜ  - Şerife VATANSEVER - Gülsen ÖZCAN - Akın ÇELİK
ORTA YAŞLILARDA FİZIKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ
Sayı 2, , s. 63-73

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Yusuf AY  - İsmail YÜKSEL - M. Bahaddin ACAT - Leman PEHLİVAN
DEĞERLENDİRME YETERLİKLERİ VE TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 3, , s. 16-29

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ebubekir BOZAVLI 
İLKOKUL 2. SINIFTA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 2, , s. 74-83

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ömer Faruk SÖNMEZ  - Yasin GÖKBULUT - Özkan SAPSAĞLAM
OKUL DIŞI AKADEMİK İKLİM ÇALIŞMALARINA BİR MODEL “ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ”
Sayı 2, , s. 96-109

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Gülümser Gültekin AKDUMAN  - Ayşenur GÜNDÜZ - Gülümser Gültekin AKDUMAN
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNDE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 3, , s. 102-114

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ebru KÜLEKÇİ  - Habib ÖZGAN
SOSYAL SORUMLULUK TEMELLİ LİDERLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 3, , s. 61-82

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ahmet YILDIZ  - Hasan ES
5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİK BAŞARI ve VAN HİELE GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Sayı 3, , s. 148-156

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Halil UZUN  - Gülen BARAN
ÇOCUK EBEVEYN İLİŞKİ ÖLÇEĞİ’ NİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN BABALAR İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 3, , s. 30-40

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Murat ÖZDEMİR 
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÖSTERGELERİNİN İNCELENMESİ (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Sayı 3, , s. 191-207

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Münevver ÇETİN  - Yaşar GÜVEN
LİDER ÖĞRETMENLERİN OKUL KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ
Sayı 3, , s. 1-15

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mehmet AŞIKCAN Sultan AKDEMİR - Ahmet SABAN
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN ALGILARI
Sayı 3, , s. 41-50

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Gökhan KAYILI  - Ramazan ARI
WALLY SOSYAL PROBLEM ÇÖZME TESTİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 3, , s. 51-60

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Özden KUŞCU  - Filiz ERBAY - Şebnem ACAR - Esra GÜLNAR
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇOCUK SEVME DURUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 3, , s. 115-122

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mehmet AKCAALAN  - Serhat ARSLAN
THE ADAPTATION AND VALIDATION OF THE TURKISH VERSION OF THE LIFELONG LEARNING SCALE (LLS)
Sayı 4, , s. 449-455

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ramazan ERTÜRK  - Bahri AYDIN
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET VE İÇSEL MOTİVASYONA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Sayı 4, , s. 233-246

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Münevver ÇETİN  - R. Şamil TATIK - Semih ÇAYAK - Bahar DOĞAN
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Sayı 4, , s. 119-130

Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri