Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KURUM PERSONELİNE TEKNOLOJİLERİN SOSYAL VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ
Bu araştırma eğitim kurumu personelinin teknolojinin psikolojik ve sosyolojik zararlarına ilişkin algılarını incelemek ve yaşanan sosyal ve psikolojik sorunları tespit ederek çözüm önerilerinin sunulması amacıyla yapılmıştır. Araştırma örneklemini, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı içerisinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisansını tamamlayan ve 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı itibariyle halen eğitimine devam eden öğretmenler ve okul yöneticilerinden tesadüfi olarak seçilen 220 kişi oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,926 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizi için frekans (f), yüzde (%), ortalama ( ), t testi ve ANOVA analizi istatistiklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucuna, sosyolojik olarak Kurumumda Teknoloji Kullanımının öğretmenler arasındaki sosyal etkileşimi ve iletişimi azalttığı, öğretmenlerin içe kapanık bir ruh hali almasına sebep olduğu, psikolojik olarak ise öğretmenlerde zihinsel yorgunluk yarattığı, yalnızlık duygusunu artırdığı ve duyuda azalma meydana getirdiği sonucuna varılmıştır. Demografik faktörle bağlamında değerlendirildiğinde ise, 31-40 yaş grubunda bulunan ve 1-2 yıl mesleki tecrübeye sahip, öğretmen ve okul yöneticilerinin, erkeklerin ve yönetici statüsünde olanların fazla sorun algısına sahip olduğu görülmüştür. Özel okulda ve devlet okulunda görev yapan öğretmenlerin teknolojinin psikolojik ve sosyolojik etkileri konusunda aynı düzeyde algıya sahip oldukları sonucuna varılmıştır.

Keywords
Teknoloji, Sosyolojik Etki, Psikolojik Etki, Eğitim Kurumu

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri