Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMEN LİDERLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin öğretmen liderliğine yönelik görüşlerini incelemek ve bu doğrultuda öneriler geliştirmektir. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseninde tasarlanmış olan araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir durum yöntemiyle seçilmiştir. Çalışma grubu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilindeki ilkokullarda ve ortaokullarda görev yapmakta olan farklı branşlardaki 21 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla öğretmenler ile yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda “öğretmen liderlerin özellikleri”, “öğretmen liderlerden beklenen roller”, “öğretmen liderliğinin yararları”, “öğretmen liderliğinin yaygınlaşmasındaki sorunlar ve çözüm önerileri” ile “öğretmen liderliğini destekleyen okulların özellikleri” temalarına ulaşılmıştır.

Keywords
Liderlik, Öğretmen, Öğretmen Liderliği

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri