Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANMIŞ MATEMATİK KİTAPLARININ, KAVRAMLARA YÖNELİK YAPILAN ETKİNLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Kavramlar, mantık yürütmede, sınıflandırarak öğrenmede, sonuç çıkarmada, dili anlamada ve üretmede, açıklamada, problem çözmede ve genellemede önemli bir rol oynamaktadır. Kavram öğretimlerinin etkili ve kalıcılık sağlayacak şekilde düzenlenmesi, zihinsel yetersizlikten etkilenen öğrencilerin günlük ve akademik hayatında kavramları etkili şekilde kullanmaları açısından son derece önemlidir. Ders kitapları, zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin matematik kavram ve becerilerini kazanmaları, kalıcılığın sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu araştırmanın amacı, zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için hazırlanmış matematik ders kitaplarının, geometrik şekillere yönelik etkinlikler açısından incelenmesidir. Matematik ders kitaplarının incelenmesinde döküman analizi yapılabilmesi için değerlendirme formu geliştirilmiştir. Normal gelişim gösteren çocuklar için hazırlanmış matematik kitaplarıyla işaretlemelere yönelik tutarlılık çalışmaları yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından bağımsız olarak kitaplar incelenmiştir. Gözlemciler arası tutarlılık %95 bulunmuştur. Bulgular kitaplarda kavramlara yönelik etkinliklerin sınırlı sayıda olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan araştırmanın zihinsel engelli öğrencilerin ders kitaplarındaki geometrik şekilleri kazanmaları ve genellemelerine yönelik etkinlikler açısından yeniden düzenlenmesine yol göstereceği düşünülmektedir.

Keywords
Kavram, Zihinsel Yetersizlik, Matematik Çalışma Kağıdı, Matematik Ders Kitapları.

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri