Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETEN HAZIRLIK PROGRAMLARINDA DİL ODAKLI KONUŞMA İHTİYAÇ ANALİZİ: TÜRKİYE’ DE BİR DURUM
Bu çalışmanın amacı, İstanbul, Türkiye’deki bir vakıf (kar amacı gütmeyen, özel) üniversitesinin dil hazırlık programında yabancı dil olarak İngilizce öğrenen orta alt seviyedeki Türk öğrencilerin konuşma ihtiyaçlarını araştırmaktır. Bu çalışma, öğrencilerin konuşma ihtiyaçlarını belirlemeyi, ihtiyaçların mevcut programda karşılanıp karşılanmadığını ortaya çıkarmayı ve konuşmanın önemine ve öğrencilerin konuşma performansına dair algıları belirtmeyi hedeflemektedir. Katılımcıları, orta alt seviyedeki 80 öğrenci, 17 öğretim üyesi ve 2 koordinatör oluşturmaktadır. Nicel ve nitel araştırma modeli içeren bu çalışmada veriler; ihtiyaç analizi anketleri, sınıf gözlemleri ve yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Bulgular, katılımcıların neredeyse tüm konuşma ve alt becerilerine büyük önem verdiğini ortaya koymaktadır; ancak öğrenciler ile akademik personelin algıları arasında öğrencilerin konuşma performansı bakımından belirgin farklılıklar ve benzerlikler belirlenmiştir. Sonuçlara göre, mevcut programının geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords
İhtiyaç Analizi, Konuşma Becerisi, Konuşma Performansı, İngilizce Hazırlık Programı, Yabancı Dil Olarak İngilizce Eğitimi

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri