Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İKİNCİ DİL KONUŞMA BECERİSİNDE ÖZ DEĞERLENDİRME: ÖĞRENCİLERİN ÖZ-DEĞERLENDİRME SÜRESİNCEKİ DOĞRULUĞU VE GELİŞİM ALGISI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak İngilizce öğreten özel (vakıf, kar amacı gütmeyen) bir üniversitenin hazırlık programında, öz değerlendirme uygulamasının işleyişini ve bu uygulamanın seviyeleri orta düzeyde olan öğrenciler üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu yarı-deneysel araştırma çalışmasında, toplamda 46 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin sekiz haftalık öz değerlendirme skorları, öğretmenin hem deney hem de kontrol grubu için notlandırmaları ve ikinci dilde konuşma motivasyonuna yönelik ön ve son anketi aracılığıyla çalışmanın nicel verisi ve öğrencilerle yapılan sesli düşünme protokolü ile yarı yapılandırılmış görüşmelerden nitel verisi elde edilmiştir. Bu çalışmanın sonunda edinilen bilgiler, öz değerlendirme sürecinin, öğrencilerin yabancı dil öğrenimini geliştirmede ve kendi öğrenme süreçleri hakkında daha bilinçli hale gelmelerine yardımcı olduğunu ve ayrıca öğrencilerin konuşma becerilerine yönelik motivasyonlarını arttırdığını ortaya koymuştur. Deney ve kontrol grupları arasında konuşma becerisi gelişimi bakımından hiçbir anlamlı fark bulunamamasına rağmen, deney grubu kendi içerisinde kayda değer bir ilerme göstermiştir. Çalışmada yer alan öğrenciler, yabancı dil konuşma becerisi hususunda kendilerini geliştirmede ve öğrenimlerinde aktif rol alma konusunda, öz değerlendirme sürecinin teşvik ve motive edici bir rolü olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları yoluyla, öz değerlendirme yönteminin yabancı dilde konuşma becerisi gelişimine yardımcı olan ve bu doğrultuda motivasyonu artıran etkin bir öğrenme stratejisi olarak benimsenebileceği görülmüştür.

Keywords
Öz Değerlendirme, Yabancı Dil Konuşma Becerisi, Motivasyon, Yabancı Dil Olarak İngilizce Eğitimi Alan Sınıflar

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri