Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KARAKTER EĞİTİMİ
İyi ve erdemli, sağlam karakterli bireyler yetiştirmek her ailenin, okulun ve toplumun en önemli hedeflerinden biridir. Okul çağındaki çocukların karakter ve ahlak gelişimlerinde okulların önemli bir işlevi vardır. Okullarda yapılan planlı eğitim ve etkinliklerle öğrencilere, toplumun geçmişten bugüne kadar getirdiği erdemler aktarılabilir. Okullarda yapılan karakter eğitiminde edebî eserlerden yararlanmak etkili bir yöntem olarak kabul edilir. Ancak çocukların, edebî bir eseri okusalar bile yazarının asıl vermek istediği ana düşünceyi, iletiyi kavrayamadıkları yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu araştırmanın amacı çocuklara karakter eğitimi vermede Türkçe ders kitaplarının mahiyetini ve önemini ortaya koymaktır. Çalışmada veriler, nitel veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemiyle elde edilmiştir. Ders kitaplarındaki metinlerin öğretmen rehberliğinde karakter eğitimine yönelik olarak okunup mesajların yorumlanması, değerlerin pekiştirilmesi eğitim sürecinde hem ekonomik hem de pratik bir öğretim etkinliği olacaktır. Her öğrencinin önünde hazır bulunan en kolay ulaşılan öğretim materyali olan ders kitapları hazırlanırken karakter eğitimi açısından önem ihtiva eden metinler tercih edilmelidir.

Keywords
Karakter eğitimi, değer aktarımı, edebî eser, ders kitabı

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri