Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “YARDIMLAŞMA” DEĞER ALGILARININ ÇİZİMLERLE BELİRLENMESİ
Yardımseverlik karşılık beklemeden ihtiyacı olan kişilere imkanlarını sunmak anlamına gelmektedir. Özellikle bu değer çocuklarımıza ilkokuldan itibaren verilmesi gereken ve üzerinde durulması gereken bir değerdir. Gelecek kuşakların bir bütün olarak bir arada yaşama kültürünü oluşturmaları açısından önemlidir. Bu noktada çocuğun yaşamında önemli bir yer edinmesi gereken yardımseverlik değerini nasıl algıladıkları önem kazanmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenoloji (olgu bilim) deseninin kullanıldığı bu araştırmada ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin yardımseverlik algılarının çizimlere nasıl yansıdığı amaçlanmıştır. Çalışma 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapılmıştır. Çalışma grubunu Tokat merkezde ulaşım ve çalışma olanakları düşünülerek seçilen bir ilkokuldaki 4. Sınıf öğrencileri (18 öğrenci) oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri çizim ve görüşme tekniklerinin bir arada kullanılması ile toplanmıştır. Araştırmada çizim tekniği ile elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilirken; görüşmeler sonucunda elde edilen veriler ise betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.

Keywords
Yardımlaşma, değer, çizim, resim.

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri