Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARINA YÖNELİK ÖZYETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Bu araştırmada öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartlarına yönelik özyeterliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Daha önce benzer araştırmalar yapılmasına karşın, günümüz öğretmen adayları artık dijital yerli grubunda yer almaktadır. Bu açıdan günümüzde öğretmen adaylarının daha çok teknoloji kullanım yeterliğine sahip olmaları beklentisi ile araştırma desenlenmiş, eğitim teknolojisi standartları özyeterlikleri cinsiyete ek olarak daha önce rastlanılmayan akademik başarı ve öğretme özyeterliği değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Necmettin Erbakan Üniversitesi eğitim fakültesi son sınıf öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Çoklar ve Odabaşı (2008) tarafından geliştirilen ve 41 madde-6 faktörden oluşan ölçme aracı veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının orta düzeyde eğitim teknolojisi standart özyeterlik puanına, ancak alt boyutlar açısından bazı boyutlarda yüksek bazı boyutlarda ise orta düzey ortalama puanına sahip oldukları bulunmuştur. Cinsiyete göre öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi özyeterlikleri farklılaşmazken, akademik başarı ve öğretme özyeterliklerine göre farklılık bulunmuştur.

Keywords
ISTE, NETS, eğitim teknolojisi, standartlar, öğretmen adayları

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri