Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARINA YÖNELİK ÖZYETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Bu araştırmada öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartlarına yönelik özyeterliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Daha önce benzer araştırmalar yapılmasına karşın, günümüz öğretmen adayları artık dijital yerli grubunda yer almaktadır. Bu açıdan günümüzde öğretmen adaylarının daha çok teknoloji kullanım yeterliğine sahip olmaları beklentisi ile araştırma desenlenmiş, eğitim teknolojisi standartları özyeterlikleri cinsiyete ek olarak daha önce rastlanılmayan akademik başarı ve öğretme özyeterliği değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Necmettin Erbakan Üniversitesi eğitim fakültesi son sınıf öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Çoklar ve Odabaşı (2008) tarafından geliştirilen ve 41 madde-6 faktörden oluşan ölçme aracı veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının orta düzeyde eğitim teknolojisi standart özyeterlik puanına, ancak alt boyutlar açısından bazı boyutlarda yüksek bazı boyutlarda ise orta düzey ortalama puanına sahip oldukları bulunmuştur. Cinsiyete göre öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi özyeterlikleri farklılaşmazken, akademik başarı ve öğretme özyeterliklerine göre farklılık bulunmuştur.

Keywords
ISTE, NETS, eğitim teknolojisi, standartlar, öğretmen adayları

Advanced Search


Announcements

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri