Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE BİLGİNİN YAPILANDIRILMASI; ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
Araştırma sorgulama yaklaşımı ile kullanılan yöntemler içerisinde soru sorma ve sorgu yapabilme konularında problem çözme stratejisi ve problem çözme süreci etkili olarak kullanılmaktadır. Fen bilimleri müfredatında öğrencinin araştırma sorgulama sürecinde problemler karşısında sorular sorarak sonuca ulaşmasında üst bilişsel yapının gelişebilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrenciye gerekli rehberliğin yapılması ve donanımın sağlanması sonucunda üst bilişsel gelişimin sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada araştırma sorgulamaya dayalı fen bilimleri müfredatı kapsamında ders esnasında öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdığı belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel bir araştırma olarak hazırlanan bu çalışmada verilerin toplanmasında odak grup görüşmesi yapılmıştır. Veriler hem betimsel hem de içerik olarak analiz edilmiştir. Kodlama yapılarak yapılan içerik analizinde öğrenciler arasındaki dialoğun ve bilginin yapılandırılması olduğu gibi okuyucuya aktarılmıştır. Çalışmada öğrencilerden verilen araç-gereçlerle bir elektrik devresi yapmaları ve bu devrede belli koşullar çerçevesinde ışık veren ampul un söndürülmesi istenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin 10 farklı denemeden sonra sonuca ulaşabildikleri görülmüştür. Bu çalışmada öğrencilerin var olan bilgilerini kullanarak yeni bilgileri deneyerek yapılandırılması hedeflenmiş ve bu hedefin olumlu sonuçlandığı tespit edilmiştir. Çalışmada öğrenciler pil sayısını, ampul sayısını, anahtarı ve kabloyu kesmeden ampulün kısa devre yapılarak söndürülebileceğini keşfetmişlerdir. Sonuç olarak öğrenciler bilgiyi yapılandırıp üst beceriyi kazanmışlardır. Öğrencilerin problem çözme sürecinde desteklenmesi, gerekli ipucu ve araç gereçlerle donatılması sonucunda araştırma sorularının cevabını bulabilecekleri önerilmektedir.

Keywords
Araştırma-sorgulama, Problem çözme, Soru sorma

Advanced Search


Announcements

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri