Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında öğrenim gören 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin bilişsel farkındalıklarının öğrencilerin çeşitli demografik özelliklerine göre incelenmesidir. Araştırma, Nevşehir ilinin çeşitli ilköğretim okullarında öğrenim gören toplam 145 öğrenciyle yürütülen bir tarama modelidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bilişüstü Yeti Envanteri (BYE) kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin üstbilişsel farkındalıkları matematik başarısının orta düzey bir yordayıcısı olarak belirlenmiştir. Araştırmadaki katılımcılardan kız öğrencilerin üstbilişsel farkındalık ortalaması erkeklerden daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca okul öncesi eğitim alan öğrencilerin almayan öğrencilerden ve evinde bilgisayarı olan öğrencilerin olmayan öğrencilere göre daha yüksek üstbilişsel farkındalıklara sahip olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin sınıf düzeyi, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, aile gelir düzeyi değişkenleri ise öğrencilerin üstbilişsel farkındalıklarında anlamlı bir fark oluşturmamıştır.

Keywords
Üstbilişsel farkındalık, Bilişüstü Yeti Envanteri.

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri