Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANODA BAŞARI ALGILARI İLE PİYANO DERSİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Bu çalışmada genel amaç olarak müzik öğretmeni adaylarının piyano dersi başarıları ile piyanoda başarı algılarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışma grubundaki öğrencilerin çalışmanın yapıldığı döneme ait piyano dersi başarı notları elde edilmiştir. İlgili ders listelerinin üniversite bilgi yönetim sisteminden elde edilmesinden sonra, öğrencilere Kurtuldu (2010) tarafından geliştirilmiş olan “Piyano Eğitiminde Başarı Algısı Anketi” uygulanmıştır. Anket öğrencilerin piyanoda başarı konusundaki görüşlerini ve başarıyı nasıl algıladıklarını belirlemeye çalışan bir ankettir. Elde edilen veriler not listelerinden aktarılan piyano dersi notları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalı ölçümlerde Anova testi ile korelasyon ilişkisi tercih edilen ölçüm türlerindendir. Yapılan ölçümler ve karşılaştırmalar sonucunda elde edilen sonuçlar incelendiğinde, öğrencilerin başarı algıları ile piyano dersi başarıları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı anlaşılmıştır.

Keywords
Başarı algısı, piyano dersi başarısı, müzik öğretmeni adayları

Advanced Search


Announcements

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri