Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İLKOKUL 4. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Toplumsal bir belirlenim olan kadına ve erkeğe ait roller, sorumluluklar ve görevler toplumsal cinsiyet rolleri olarak adlandırılmaktadır. Henüz anne karnındayken bu belirlenimlerin etkisine giren birey, sosyalleşme sürecinde yine bu rollere maruz kalarak sonraki yaşantısında da tüm bu kalıp yargıların ve beklentilerin sergilenmesine tanık olacaktır. Özellikle toplumsal cinsiyet rollerinin birer davranış haline geldiği dönem olan ilkokul çağındaki birey, ders kitapları, kitle iletişim araçları, oyuncaklar gibi materyaller aracılığıyla doğrudan veya örtük olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen veya desteklemeyen bir takım etkenlerin himayesinde olacaktır. Bu nitel çalışmanın amacı, ilkokul ders kitaplarındaki toplumsal cinsiyet rollerini incelemektir. Bu bağlamda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ve devlet okullarının 4. sınıflarında okutulması öngörülen Türkçe kitabındaki görseller ve metinler çeşitli ulamlar çerçevesinde incelenmiştir. Kullanılan bu ulamlar Kavuncu (1987), Firdevs Helvacıoğlu (1996), Pınar Sivaslıgil (2006) ve Michio Mineshima (2008) tarafından yapılan çalışmalardan derlenmiş, elde edilen bu verilere içerik analizi uygulanarak çeşitli bulgular elde edilmiştir. Çalışma sonucunda altı ulamdan birçoğunun toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen bir yaklaşımla yazıldığı sonucuna ulaşılabilir.

Keywords
Toplumsal cinsiyet rolleri, ilkokul öğrencileri, nitel araştırma.

Advanced Search


Announcements

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri