Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: MUŞ BİLSEM ÖRNEĞİ
Bu araştırmanın amacı ortaokulda öğrenim gören üstün yetenekli öğrencilerin okuma kaygılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada üstün yetenekli öğrencilerin okuma kaygılarını belirlemek amacıyla Melanlıoğlu (2014) tarafından geliştirilen ve 14 maddeden oluşan “Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Muş Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) devam eden 35 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada veriler 2018-2019 eğitim - öğretim yılı güz döneminde toplanmış ve SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda üstün yetenekli öğrencilerin okuma kaygılarının “orta düzeyde” olduğu ve sınıf düzeyi, cinsiyet, baba ve anne eğitim düzeyi, sosyoekonomik düzey, okul türleri, öğrenim gördükleri BİLSEM Programına göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Keywords
Üstün yetenek, okuma, kaygı, BİLSEM.

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri