Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DUYGU-DURUM FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI
Bu çalışmanın amacı Salovey, Mayer, Goldman, Turvey ve Palfai (1995) tarafından geliştirilen Duygu Durum Farkındalığı Ölçeğini (DDFÖ) Türkçe’ye uyarlayarak geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırmanın örneklemi, bir devlet üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim görmekte olan 646 (420 kadın, 226 erkek) lisans öğrencisi oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak üzere doğrulayıcı faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda ölçeğin “duygusal dikkat”, “duygusal netlik”, ve “duygusal onarım” olarak tanımlanan üç faktörlü bir yapı oluşturduğu belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach alfa ile belirlenen iç tutarlık analizi sonuçlarına göre güvenirlik katsayıları duygusal dikkat için .73, duygusal netlik için .70 ve duygusal onarım için .73 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları doğrultusunda üç faktörlü bu ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Duygusal dikkat, duygusal netlik, duygusal onarım, geçerlik, güvenirlik.

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri