Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE MATEMATİK EĞİTİMİNDE GRAFİK MATERYAL KULLANIMINA YÖNELİK ARAŞTIRMALAR: BİR İÇERİK ANALİZİ
Bu çalışma; Türkiye’de matematik eğitiminde grafik materyal kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaların eğilimlerini belirlemek için, 2000-2017 yılları arasındaki tez ve makale çalışmalarını içerik analizi ile incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırma verileri için; YÖK Ulusal Tez Merkezi, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Google Akademik, Dergi Park, Türk Eğitim İndeksi(TEI), ASSOS İndeks taranmış ve ulaşım sağlanan 31 adet tez, 15 adet makale araştırma kapsamına alınmıştır. Bu çalışmaların; kullanılan grafik materyali türüne, çalışma konularına, öğrenme alanlarına, kullanılan veri toplama araçlarına, örneklem türlerine ve örneklem büyüklüklerine göre dağılımlarına bakılmıştır. Kullanılan en fazla grafik türünün kavram haritası, üzerinde en çok çalışılan konunun başarı, öğrenme alanın ise sayılar ve işlemler olduğu saptanmıştır. En sık kullanılan veri toplama aracının başarı testi olduğu ve en çok ortaokul öğrencileri ile çalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir. Çeşitli grafik materyallerini kullanarak, farklı örneklem gruplarında farklı öğrenme alanlarında kalıcılık, geometrik düşünme, kavram yanılgısı ile ilgili çalışmaların yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Keywords
Matematik eğitimi, Grafik materyal, İçerik analizi

Advanced Search


Announcements

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri