Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YAŞAM BOYU ÖĞRENME KAPSAMINDA EBEVEYNLER İÇİN GELİŞTİRİLEN AİLE KATILIMLI EĞİTİM PROGRAMI ARAŞTIRMALARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (2015-2018)
Bu araştırmada, 2015-2018 yılları arasında Türkiye’de 2-6 yaş dönemi çocuğa sahip ebeveynler için geliştirilen aile katılımlı eğitim programlarıyla ilişkili tez ve makale çalışmalarının gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) veri tabanları taranmış konuyla ilgili tez çalışmaları ve hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler olmak üzere toplam 30 araştırmaya ulaşılmıştır. Elde edilen çalışmalar iki kategoride incelenmiştir. Bunlar “Aile Katılımlı Eğitim Programıyla İlgili Makaleler” kategorisinde 17 makale, “Aile Katılımlı Eğitim Programıyla İlgili Tezler” kategorisinde 2 tanesi doktora düzeyinde, 11 tanesi yüksek lisans düzeyinde olmak üzere toplam 13 tez yer almaktadır. Ana tema çocuk ve aile eğitimi araştırmaları olarak belirlenmiştir. Alt temalar ise kaynak, araştırmanın amacı, yöntem, katılımcılar ve özellikleri, veri toplama araçları ve bulgular olarak belirlenmiştir. Sonuçlar yüzdelik ifadeler olarak yorumlanarak verilmiştir.

Keywords
Yaşam boyu öğrenme, aile eğitimi, 0-6 yaş dönemi

Advanced Search


Announcements

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri