Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KARİYER UYUMLULUĞUNUN, GELECEĞE YÖNELİK TUTUMLAR İLE YAŞAM DOYUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın temel amacı kariyer uyumluluğu ile geleceğe yönelik tutumların ve yaşam doyumunun ilişkisini incelemektir. Bu araştırmada ayrıca, eğitim fakültesi ve mühendislik fakültesinde okumakta olan öğrencilerin kariyer uyumluluğu, geleceğe yönelik tutumları ve yaşam doyumlarını karşılaştırmak hedeflenmiştir. Çalışmanın örneklem grubunu, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 100 ve Mühendislik Fakültesinde okumakta olan 105 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada 18-23 yaş aralığındaki 107 kadın ve 98 erkek öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilere, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan ve sosyo-demografik bilgileri içeren bir form, kişisel geleceklerine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla Geleceğe Yönelik Tutum Ölçeği Yaşam Doyumu Ölçeği ve Kariyer Uyumluluğu Ölçeği verilmiştir. Verilerin analizinde t-testi, korelasyon ve çoklu regresyon kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre kariyer uyumluluğunun geleceğe yönelik tutum puanları ve yaşam doyum puanları arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin geleceğe planlı ve olumlu yönelimleri ve yaşam doyumları yükseldikçe kariyer uyumlulukları da yükselmektedir.

Keywords
Kariyer Uyumluluğu, Geleceğe Yönelik Tutum, Yaşam Doyumu, öğrenciler.

Advanced Search


Announcements

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri