Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MEB 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ ETNOPEDAGOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE UYGULAMALARA YANSIMALARI
Bu araştırmanın amacı MEB 2013 Okul öncesi eğitim programının etnopedagojik açıdan inceleyerek, uygulamalarına yansımalarını ortaya koymaktır. Araştırma nitel desende doküman incelemesi ve görüşme ile gerçekleştirilmiştir. MEB 2013 Okul öncesi eğitim programı uzman görüşü alınarak oluşturulan veri seti doğrultusunda, 10 okul öncesi eğitimi öğretmeni ile yapılan görüşmeler de alan uzmanı ile birlikte içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Her iki içeriklerin analizleri karşılaştırılmış %92 yönünde geçerliliği saptanmıştır. Araştırmada MEB 2013 okul öncesi eğitim programı giriş, kazanımlar, öğrenme süreci ve değerlendirme boyutuyla incelenmesi gerçekleştirilmiş; etnopedagojik öğelere yer verme durumunun yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Okul Öncesi eğitim öğretmenlerinin programda olmadığı halde; programın esnek yönünü kullanarak etnopedagoji ile ilgili öğeleri içeren etkinlikler gerçekleştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin etnopedagoji ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak seminer, konferans düzenlenmesi, öğretmen eğitimine lisans dersi olarak eklenmesi, okul öncesi eğitim programında etnopedagojik öğelerin artırılması, etnopedagoji ile ilgili farklı araştırmaların yapılması önerilmiştir

Keywords
Etnopedagoji, Okul Öncesi Eğitim, Program

Advanced Search


Announcements

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri