Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖZEL EĞİTİM ALANINDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ
Yapılan bu araştırmada, özel eğitim alanında görev yapan sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik ve yaşam doyumu düzeylerinin, cinsiyet, görev yaptığı yerleşim yeri, mesleği isteyerek seçip seçmeme değişkenleri ve tükenmişlik ile yaşam doyumu arasındaki ilişki açılarından incelenmiştir. Araştırmada 119 erkek 91 kadın katılımcıdan veri alınmıştır. Veriler kişisel bilgi formu, Kopenhag Tükenmişlik Envanteri ve Yaşam Doyumu Envanteri ile birlikte veriler toplanmıştır. Katılımcıların işle ilgili tükenmişlik alt boyutunda orta düzeyde tükenmişlik yaşadığı görülmektedir. Yaşam doyumu envanteriyle toplanan verilerde, katılımcılar yaşamdan orta düzeyde bir doyum almaktadır. Tükenmişlik ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiye bakıldığında, bireylerde tükenmişlik arttıkça yaşam doyumunun azalmakta olduğu görülmüştür. Yani aralarında negatif bir ilişki vardır.

Keywords
Kopenhag Tükenmişlik Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim

Advanced Search


Announcements

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri