Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TİP CEP TELEFONU TEKNOLOJİSİNİ KULLANMA ALIŞKANLIKLARI VE BU TEKNOLOJİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
İletişimde yerini alan cep telefonları, başta gençler olmak üzere toplumun tümü tarafından vazgeçilmez hale gelmiştir. Lise öğrencilerinin cep telefonu bağımlılığın ortaya konulması amacıyla Körfez Mesleki ve Teknik Lisesinde okuyan 759 lise öğrencisi örneklem olarak seçilmiştir. Öğrencilerin cep telefonu kullanma alışkanlıklarına ilişkin veriler anket formu kullanılarak tarama yöntemiyle toplanmıştır. Cep telefonlarının öğrencilerin günlük aktivitelerine olan etkisinin saptanması için 30 kişilik gönüllü öğrencilerden oluşan gurubun cep telefonlu ve cep telefonsuz haftalık adım sayıları dijital adım ölçer ile takip edilmiştir. Cep telefonlarının öğrencilerin ders başarısına etkisinin belirlenmesi için yine 30 kişilik deney gurubu oluşturulmuştur. Deneklerin telefonlu ve telefonsuz işlenen dersler sonrasındaki test başarıları ölçülmüştür. Deneysel yöntem için seçilmiş olan aynı bireylerin değişik durumlardaki ölçümleri arasında fark olup olmadığı test edileceği için Paired Samples t-Test kullanılmıştır. Deneysel yöntemle elde edilen sonuçlara göre, akıllı tip telefon kullanan öğrenciler, gün içerisinde daha az hareket etmektedirler. Öğrencilerin cep telefonları olmadığında ders başarılarının yükseldiği tespit edilmiştir.

Keywords
Akıllı tip cep telefonu, teknoloji, internet bağımlılığı.

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri