Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAÖĞRETİM SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL MEMNUNİYETİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Bu araştırmanın amacı, lise son sınıf öğrencilerinin okullarında aldıkları eğitim hizmetlerinin niteliğine ilişkin algılarını ortaya çıkarmaktır. Araştırma, Erzincan Anadolu Lisesi son sınıfında öğrenim görmekte olan, “sayısal” ve “eşit ağırlık” alanlarından öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 2015-2016 Öğretim Yılı’nda, 71 öğrenci katılmıştır. Araştırma sürecinde, araştırmacı tarafından geliştirilen “Lise Son Sınıf Öğrencileri Okul Memnuniyet Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma ölçeği ön uygulama sonuçlarına dayalı olarak geliştirilmiştir. Ölçeğin çok faktörlü bir yapıda olduğu saptanmış; faktörlerce açıklanan toplam varyansın % 46,332; Cronbach Alpha güvenirlik kat sayılarının ise .813 ile .918 arasında değiştiği görülmüştür. Araştırmada, lise son sınıf öğrencilerinin okullarını en etkili buldukları faktörün “öğrenci tanıma ve öğrenci merkezli öğretim hizmetleri” olduğu bulgulanmıştır. Öğrencilerin okullarını yetersiz buldukları faktörün ise “öğrenci kişisel gelişim hizmetleri” olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları, ortaöğretim son sınıflarda, bilişsel akademik rekabete dayalı öğrenci merkezli bireysel öğretimin önemsendiğini göstermiştir. Herkesin öğrenmesini ve eşitliği önemseyen sınıf içi yaşantılara dayalı akademik sosyal öğretimin etkili bir yönetsel anlayışla yeterince gerçekleştirilemediği saptanmıştır.

Keywords
Ortaöğretim, Ortaöğretim Son Sınıf, Zorunlu Eğitim, Zorunlu Ortaöğretim, Öğrenci Memnuniyeti

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri