Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VATANSEVERLİK DEĞERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Bu araştırmanın amacı ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin vatanseverlik değerine yönelik algılarını metaforlar aracılığı ile belirlemektir. Tarama modelinde gerçekleştirilen bu çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılarak veri elde edilmiştir. Çalışma grubunu İzmir ili Konak ilçesinde öğrenim gören 69, 6. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Elde edilen veriler nitel yöntemler ile analiz edilmiştir. Analiz sırasında üretilen metaforlar dokuz farklı kategori altında toplanarak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin en sık değindikleri kategoriler aile unsurları, somut nesneler, kahramanlık unsurları olmuştur. En az değindikleri kategoriler ise eylemler, ordu unsurları ve Atatürk ve atalara dair unsurlar olmuştur. Öğrencilerin en sık değindikleri metaforlar ise anne, baba, Atatürk, aşk, öğretmen, bayrak ve şehit metaforları olmuştur.

Keywords
Vatanseverlik, Değerler Eğitimi, Vatanseverlik Metaforları

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri