Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık düzeylerini tespit etmek ve bazı değişkenlere göre incelemektir. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmaya 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören 400 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin saldırganlık düzeylerini ölçmek için Buss ve Perry (1992) tarafından geliştirilen, Buss ve Warren tarafından (2000) güncellenen ve Can (2002) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ‘Saldırganlık Ölçeği’ veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmada ikili karşılaştırmalar için t testi (Independent-Samples T Test) ve çoklu karşılaştırmalar için tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin orta seviyede olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin saldırganlık düzeyleri ile yaş, cinsiyet, sporcu lisans durumu, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi değişkenleri açısından anlamlı bir farka rastlanmışken; sınıf düzeyi ve bölüm değişkenleri bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Keywords
Saldırganlık, Spor, Üniversite Öğrencileri

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri