Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


RESİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL PEDAGOJİ, KİTSCH OLGUSU VE ESTETİK BEĞENİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Bu çalışma, kitsch olgusunun sanat eğitimindeki yerini, sanat, estetik ve eleştirel pedagoji üçgeninde değerlendirilmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının eleştirel pedagoji, Kitsch olgusu ve estetik beğeni ile ilgili görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin görüşleri araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve altı maddeden oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak belirlenmiştir. Her öğrenci ile görüşme yaklaşık kırk dakika sürmüştür. Çalışma nitel bir araştırma olup; betimsel-tarama yöntemiyle yapılandırılmıştır. Bilgiler literatür taraması ve derinlemesine görüşme yoluyla toplanmış ve yorumlanmıştır. Elde edilen veriler tümevarım veri analizi kullanılarak temalar haline dönüştürülmüş ve bu temalara göre frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır.

Keywords
Eleştirel Pedagoji, Sanat Eğitimi, Kitsch, Estetik

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri