Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ1
Bu çalışma 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan ortaöğretim matematik dersi programına ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma nitel bir çalışmadır. Araştırma Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adıyaman illerinde çalışan toplam 23 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde gönüllülük esas alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu toplam altı sorudan oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda öğretmenlerin programı yoğun ve etkisiz buldukları görülmüştür. Ayrıca programın okul türlerine göre ayrı ayrı hazırlanması gerektiğini belirtmişler ve zamanı yetersiz bulmuşlardır. Buna karşın programın sarmal olmasını genelde olumlu karşılamışlar ve programı önceki programa göre daha katkı sağlayıcı olarak görmüşlerdir.

Keywords
Matematik Öğretim Programı, Ortaöğretim, Öğretmen Görüşleri

Advanced Search


Announcements

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri