Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ1
Bu çalışma 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan ortaöğretim matematik dersi programına ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma nitel bir çalışmadır. Araştırma Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adıyaman illerinde çalışan toplam 23 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde gönüllülük esas alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu toplam altı sorudan oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda öğretmenlerin programı yoğun ve etkisiz buldukları görülmüştür. Ayrıca programın okul türlerine göre ayrı ayrı hazırlanması gerektiğini belirtmişler ve zamanı yetersiz bulmuşlardır. Buna karşın programın sarmal olmasını genelde olumlu karşılamışlar ve programı önceki programa göre daha katkı sağlayıcı olarak görmüşlerdir.

Keywords
Matematik Öğretim Programı, Ortaöğretim, Öğretmen Görüşleri

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri