Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel iletişim düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 öğretim yılında Kayseri ili merkez ilçelerindeki kamu okullarında görev yapan öğretmenlerden oluşturmaktadır. Araştırmada oransız küme örnekleme yöntemiyle 384 öğretmenden geçerli veriler toplanmıştır. Araştırmada öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme düzeylerini belirlemek amacıyla örgütsel özdeşleşme ölçeği, öğretmenlerin örgütsel iletişim düzeylerini belirlemek için de örgütsel iletişim ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel iletişim düzeylerinin “katılıyorum” seviyesinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel iletişim düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, görev yaptıkları okul kademesi ve kıdem değişkeni açısından anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Araştırmada öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel iletişim düzeyleri arasında yüksek düzeyde ve pozitif bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords
Öğretmen, Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel İletişim

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri