Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


USTA UD İCRACILARININ UD EĞİTİMİNDEKİ ÜSLUP VE EKOL TERCİHLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Ud eğitiminin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi; ud ders programlarının uygun amaçlara göre hazırlanmasına ve tercih edilen “metodoloji” nin amaca hizmet ölçüsüne bağlıdır. Bu ölçüden hareketle Türkiye’nin akademi içindeki ve dışındaki usta ud icracılarının; ud eğitimindeki üslup ve ekol tercihlerine yönelik görüşlerini incelemek araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı esas alınmıştır ve araştırma modellerinden, durum çalışması modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu 10 usta ud icracısı oluşturmaktadır. Veriler yarı-yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla elde edilmiştir. Veri analizi yapılırken “içerik analizi” tercih edilmiştir. Araştırma sonucunda usta ud icracılarının ud eğitimindeki üslup ve ekol tercihlerine yönelik görüşleri elde edilmiştir.

Keywords
Ud, Ud Eğitimi, Usta Ud İcracıları

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri