Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARININ STRATEJİK LİDERLİK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: ANAOKULLARINDA BİR ÇALIŞMA
Bu araştırmanın amacı; anaokulu öğretmenlerinin okul müdürlerinin stratejik liderlik özelliklerine ve okullarındaki stratejik planlama uygulamalarına yönelik görüşlerinin ve anaokulu müdürlerinin stratejik liderlik özellikleri ile okullarındaki stratejik planlama uygulamaları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi, Gaziantep ilinde görev yapan 318 anaokulu öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma verileri; stratejik liderlik ve okullardaki stratejik planlama uygulamalarına ilişkin ölçekler aracılığıyla toplanmıştır. Anaokulu müdürlerinin stratejik liderlik özelliklerinin ve okullarındaki stratejik planlama uygulamalarının yeterlik düzeylerinin belirlenmesinde ortalama puanlar kullanılmıştır. Stratejik liderlik ile stratejik planlama uygulamaları arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Pearson korelasyon analizi ve doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda; stratejik liderlik ile stratejik planlama uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu ve stratejik liderliğin, stratejik planlama uygulamalarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak; anaokullarındaki stratejik planlama sürecine öğretmenlerin katılımını sağlama amacıyla okul müdürlerinin; stratejik liderliklerinin parçası olarak takım çalışmasına ve sosyal ağ oluşturmaya daha fazla önem vermeleri önerilmektedir.

Keywords
Stratejik liderlik, stratejik planlama, anaokulları

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri