Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME TUTUMLARI
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme tutumlarını incelemektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda genel tarama modellerinden tekil ve ilişkisel tarama kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Marmara Bölgesinde iki devlet üniversitesine devam eden üniversite öğrencileri (N=464) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Saracaloğlu ve Yılmaz (2011) tarafından geliştirilen “Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Genel olarak katılımcıların oldukça olumlu eleştirel düşünme tutumuna sahip olduğu, denence kurma ve kanıta dayalı karar verme alt boyutlarında erkek öğrenciler lehine anlamlı farklılık olduğu, sorunu tanıma ve bilgi toplama alt boyutlarında cinsiyet açısından anlamlı bir değişim olmadığı, eleştirel düşünme tutumunun kitap okuma ve sosyal medya kullanma sıklığına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir değişim göstermediği, çalışmanın bulguları arasındadır.

Keywords
Eleştirel düşünme, eleştirel düşünme tutumu, üniversite öğrencileri

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri