Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARI VE BUNUN ÖĞRETİME ETKİSİ (NİTEL BİR ÇALIŞMA)
Eğitim sisteminin en hayati dönemi olarak isimlendirilebilecek okul öncesi eğitim, diğer tüm eğitim basamaklarında olduğu gibi ciddi, bilimsel ve sistematik bir organizasyon ile yapılandırılması gereken ilk basamak olarak karşımıza çıkmakta ve bu basamakta bilişim teknolojilerinin kullanımı önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanma durumları ve bunun öğretime etkisini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “fenomenoloji” deseninden yararlanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden, “ölçüt örnekleme” yöntemiyle belirlenen 30 okul öncesi öğretmeni, araştırmanın çalışma alanını oluşturmaktadır. Araştırmanın önemli bulgularından bazıları bakıldığında, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun sınıflarında eğitim ve öğretim teknolojisi olarak bilgisayar ve TV kullandığı, çoğu öğretmenin sınıflarında bilişim teknolojilerini etkin kullandığı ve bunun öğrencilerin ilgi ve dikkat düzeylerini olumlu yönde etkilediğini ve bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması gerektiğini düşündükleri belirlenmiştir.

Keywords
Okul öncesi eğitim, Bilişim teknolojileri, Okul öncesi öğretmenleri

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri