Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ BAĞLAMINDA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI
Sınıf öğretmenlerinin, çocuğun yaşamında, diğer bütün seviyedeki öğretmenlere göre çok daha önemli bir role sahip olduklarını söylemek mümkündür. Bu nedenle sınıf öğretmeni olarak görev yapacak öğretmenlerin özenle ve bu seviyedeki öğretmende bulunması gereken nitelikler göz önünde bulundurularak yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmenliği programı (dersler, sınıf içi uygulamalar, geribildirimler, öğretim elemanı-öğrenci arası ilişkiler vb.) hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma, üçüncü ve dördüncü sınıflara devam eden 94 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak 5 dereceli Likert tipinde hazırlanmış bir anket kullanılmıştır. Verilerin analizi, bilgisayar ortamında bir nicel analiz programı (SPSS 18) yardımıyla betimsel istatistik kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın temel bulgusu sınıfların kalabalıklığı nedeniyle uygulama derslerinden beklenen verimin düşmesidir. Öğretmen adayları seçtikleri bölümden memnun olmakla birlikte, üniversitenin onlara sağlamış olduğu fiziki ve çevresel imkânları yeterli bulmamaktadırlar. Öğretim elemanlarının sayı bakımından yetersizliği ve derslere alanında uzman olmayanların girmesi adayların olumsuz olarak değerlendirdikleri diğer hususlardır.

Keywords
Sınıf öğretmenliği programı, öğretmen yetiştirme, öğretmen adayları

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri