Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ETKİNLİK KİTAPLARININ YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF PRE-SCHOOL ACTIVITY BOOKS IN THE CONTEXT OF PRE-WRITING PREPARATION STUDIES )

Yazar : Yakup BALANTEKİN  Hülya KARTAL  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 10
Sayfa : 38-50
837    618


Özet
Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik hazırlanan kitaplarda Okul Öncesi Eğitim Programı’nın ilgili kazanım ve göstergeleri doğrultusunda yazmaya hazırlık çalışmalarına yer verilme durumunun belirlenmesi ve bu durumun ilkokul programındaki ilgili kazanımlar açısından etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde doküman inceleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Okul Öncesi Eğitim Programı, üç okul öncesi öğretmeni, üç sınıf öğretmeni ve bir öğretim üyesi tarafından yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik kazanımları belirlemek amacıyla incelenmiştir. Araştırma kapsamında incelenen etkinlik ve aile katılımı kitaplarında “yazı farkındalığı gösterir” kazanımının sadece “yazının yönünü gösterir” göstergesi ve ‘küçük kas kullanımı gerektiren hareketler yapar’ kazanımının incelenen göstergelerine yönelik etkinliklere genel olarak yer verildiği belirlenmiştir. Bu sonuçlara dayanarak kitapların hazırlanmasında programdaki kazanım ve göstergelere ulaşılmasını sağlayacak etkinliklere yer verilmesi, eserlerin bakanlık tarafından denetlenmesi gerektiği ve öğretmenlerin de bu eksiklikleri hazırlayacakları alternatif etkinliklerle giderebilecekleri düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi eğitimi programı, kazanım ve gösterge, yazmaya hazırlık, etkinlik kitabı.

Abstract
In this study, it was aimed to determine the situation of preparing for writing in line with the related acquisitions and indicators of the Pre-school Education Program in the books prepared for the students who are studying at pre-primary education institutions and aiming to reveal their effects in terms of related gains in the primary school program. The research was carried out by document review methodology within the scope of qualitative research approach. The Pre-School Education Program has been examined by three pre-school teachers, three classroom teachers, and a researcher to determine the acquisitions for the preparatory work for writing. In the examined activities books and family participation books, gain of the "print awareness shows" only "indicative writing direction" indicator and the examinations of the “'the small muscle use makes the necessary movements " were generally included. Based on these results, it is thought that the preparation of the books should include activities that will enable acquisitions and indicators of the program, that the works should be supervised by the ministry, and that the teachers will be able to take these deficiencies with alternative activities.

Keywords
Pre-school education program, acquisition and indicator, preparation for writing, activity book.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri