Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ETKİNLİK KİTAPLARININ YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF PRE-SCHOOL ACTIVITY BOOKS IN THE CONTEXT OF PRE-WRITING PREPARATION STUDIES )

Yazar : Yakup BALANTEKİN  Hülya KARTAL  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 10
Sayfa : 38-50
881    656


Özet
Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik hazırlanan kitaplarda Okul Öncesi Eğitim Programı’nın ilgili kazanım ve göstergeleri doğrultusunda yazmaya hazırlık çalışmalarına yer verilme durumunun belirlenmesi ve bu durumun ilkokul programındaki ilgili kazanımlar açısından etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde doküman inceleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Okul Öncesi Eğitim Programı, üç okul öncesi öğretmeni, üç sınıf öğretmeni ve bir öğretim üyesi tarafından yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik kazanımları belirlemek amacıyla incelenmiştir. Araştırma kapsamında incelenen etkinlik ve aile katılımı kitaplarında “yazı farkındalığı gösterir” kazanımının sadece “yazının yönünü gösterir” göstergesi ve ‘küçük kas kullanımı gerektiren hareketler yapar’ kazanımının incelenen göstergelerine yönelik etkinliklere genel olarak yer verildiği belirlenmiştir. Bu sonuçlara dayanarak kitapların hazırlanmasında programdaki kazanım ve göstergelere ulaşılmasını sağlayacak etkinliklere yer verilmesi, eserlerin bakanlık tarafından denetlenmesi gerektiği ve öğretmenlerin de bu eksiklikleri hazırlayacakları alternatif etkinliklerle giderebilecekleri düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi eğitimi programı, kazanım ve gösterge, yazmaya hazırlık, etkinlik kitabı.

Abstract
In this study, it was aimed to determine the situation of preparing for writing in line with the related acquisitions and indicators of the Pre-school Education Program in the books prepared for the students who are studying at pre-primary education institutions and aiming to reveal their effects in terms of related gains in the primary school program. The research was carried out by document review methodology within the scope of qualitative research approach. The Pre-School Education Program has been examined by three pre-school teachers, three classroom teachers, and a researcher to determine the acquisitions for the preparatory work for writing. In the examined activities books and family participation books, gain of the "print awareness shows" only "indicative writing direction" indicator and the examinations of the “'the small muscle use makes the necessary movements " were generally included. Based on these results, it is thought that the preparation of the books should include activities that will enable acquisitions and indicators of the program, that the works should be supervised by the ministry, and that the teachers will be able to take these deficiencies with alternative activities.

Keywords
Pre-school education program, acquisition and indicator, preparation for writing, activity book.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri