Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KARAKTER EĞİTİMİ
(CHARACTER EDUCATION IN TURKISH TEXTBOOKS )

Yazar : Şahin ŞİMŞEK    
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 13
Sayfa : 357-364
432    463


Özet
İyi ve erdemli, sağlam karakterli bireyler yetiştirmek her ailenin, okulun ve toplumun en önemli hedeflerinden biridir. Okul çağındaki çocukların karakter ve ahlak gelişimlerinde okulların önemli bir işlevi vardır. Okullarda yapılan planlı eğitim ve etkinliklerle öğrencilere, toplumun geçmişten bugüne kadar getirdiği erdemler aktarılabilir. Okullarda yapılan karakter eğitiminde edebî eserlerden yararlanmak etkili bir yöntem olarak kabul edilir. Ancak çocukların, edebî bir eseri okusalar bile yazarının asıl vermek istediği ana düşünceyi, iletiyi kavrayamadıkları yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu araştırmanın amacı çocuklara karakter eğitimi vermede Türkçe ders kitaplarının mahiyetini ve önemini ortaya koymaktır. Çalışmada veriler, nitel veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemiyle elde edilmiştir. Ders kitaplarındaki metinlerin öğretmen rehberliğinde karakter eğitimine yönelik olarak okunup mesajların yorumlanması, değerlerin pekiştirilmesi eğitim sürecinde hem ekonomik hem de pratik bir öğretim etkinliği olacaktır. Her öğrencinin önünde hazır bulunan en kolay ulaşılan öğretim materyali olan ders kitapları hazırlanırken karakter eğitimi açısından önem ihtiva eden metinler tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler
Karakter eğitimi, değer aktarımı, edebî eser, ders kitabı

Abstract
Raising good and virtuous, well-behaved individuals is one of the most important goals of every family, school and society. Schools have an important function in the character and moral development of children in school age. With the planned education and activities organized on the schools, the virtues that the society has brought up to date from the society can be transferred to the students. Utilizing literary works in character education in schools is accepted as an effective method. It is revealed by past studies that even if the children read a literary work, the main idea that the author really wanted to give did not understand. The purpose of this study is to reveal the nature and importance of Turkish textbooks to give character education to children. In the study, the data were obtained with the the method of document review that one of sub-method from qualitative data collection methods. The texts in the textbooks should be read in the guidance of the teacher for the character education, interpretation of the messages and consolidation of the values. This would be an economical and practical teaching activity in the education process. Textbooks are the most easily accessible teaching material and has importance for character education so while choosing text for textbooks, texts with an emphasis on character education should be preferred.

Keywords
Chracter education, value transfer, literary work, text book

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri