Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “YARDIMLAŞMA” DEĞER ALGILARININ ÇİZİMLERLE BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEIVED VALUES ON ‘HELPFULNESS’ THOUGH DRAWINGS )

Yazar : Arzu SÖNMEZ  , Özlem KUM  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 13
Sayfa : 343-356
461    396


Özet
Yardımseverlik karşılık beklemeden ihtiyacı olan kişilere imkanlarını sunmak anlamına gelmektedir. Özellikle bu değer çocuklarımıza ilkokuldan itibaren verilmesi gereken ve üzerinde durulması gereken bir değerdir. Gelecek kuşakların bir bütün olarak bir arada yaşama kültürünü oluşturmaları açısından önemlidir. Bu noktada çocuğun yaşamında önemli bir yer edinmesi gereken yardımseverlik değerini nasıl algıladıkları önem kazanmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenoloji (olgu bilim) deseninin kullanıldığı bu araştırmada ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin yardımseverlik algılarının çizimlere nasıl yansıdığı amaçlanmıştır. Çalışma 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapılmıştır. Çalışma grubunu Tokat merkezde ulaşım ve çalışma olanakları düşünülerek seçilen bir ilkokuldaki 4. Sınıf öğrencileri (18 öğrenci) oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri çizim ve görüşme tekniklerinin bir arada kullanılması ile toplanmıştır. Araştırmada çizim tekniği ile elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilirken; görüşmeler sonucunda elde edilen veriler ise betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yardımlaşma, değer, çizim, resim.

Abstract
Helpfulness is providing opportunities to the ones in need with no thought of a personal gain. Particularly this value is a value which should be taught beginning from primary school years and be emphasized. It has an importance in terms of creating a culture of living together as a whole for the future generations. At this point, children’s perception of the value of helpfulness, which should play an important role in the child’s life has come into prominence. In this research study, that has used phenomenology as a qualitative research method, it has been aimed to examine how the 4th-grade students' perception of helpfulness is reflected in drawings. The study has been conducted on the 2016-2017 academic year. The study group has consisted of 4th-grade students (18 students) who are chosen by considering the transportation and study opportunities. The data of the study has been collected by using drawing and interviewing techniques together. In the research study, the data collected through the drawing technique has been analyzed through the content analysis method and the data collected through the interviews has been analyzed through the descriptive analysis method.

Keywords
Helpfulness, value, drawing, picture.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri