Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI: SALDIRGANLIK VE DUYGUSAL BAŞA ÇIKMANIN ROLÜ
(INTERNET ADDICTION IN ADOLESCENT: THE ROLE OF EMOTIONAL APPROACH COPING AND AGGRESSION )

Yazar : Özge AYAZSEVEN  Fulya CENKSEVEN ÖNDER  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 17
Sayfa : 66-77
135    138


Özet
Araştırmada ergenlerin internet bağımlılık düzeylerini saldırganlık ve duygusal başa çıkmanın ne düzeyde yordadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma 2014–2015 eğitim-öğretim yılında Adana ili Yüreğir ve Sarıçam ilçesi sınırları içinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı dört Anadolu Lisesinin 9, 10, 11 ve 12. sınıflarına devam eden 465 öğrenci (269’si kız ve 196’sı erkek) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada İnternet Bağımlılık Ölçeği (Günüç ve Kayri, 2009), Duygusal Başa Çıkma Ölçeği (Durak ve Şenol Durak, 2011) ve Saldırganlık Ölçeği (Buss ve Perry, 1992) kullanılmıştır. Lise öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Ölçeği toplam puanının ve alt ölçeklerinin saldırganlığın ve duygusal başa çıkmanın boyutları tarafından ne düzeyde yordandığını belirlemek amacıyla çok değişkenli regresyon analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda fiziksel ve dolaylı saldırganlık ile duygusal işlemleme değişkenlerinin lise öğrencilerinin internet bağımlılığını ve bağımlılığın kontrol güçlüğü, işlevsellikte bozulma ve sosyal izolasyon boyutlarının anlamlı yordayıcıları olduğu belirlenmiştir. İnternet bağımlılığının “yoksunluk” boyutunun anlamlı yordayıcıları ise dolaylı saldırganlık, duyguları ifade etme ve duygusal işlemleme olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
İnternet bağımlılığı, saldırganlık, duygusal başa çıkma

Abstract
In this search, it was aimed to determine if there is a influences the level of prediction between the level of adolescents’ internet addiction and the aggression and emotional coping. The study included a simple random sample of 465 adolescent students. Internet Addiction Scale, Emotional Coping Scale and Aggression Scale were used in this study. Multivariate analysis of regression was done to determine in what levels can be predictable the total score of internet addiction scale of high school students and the subscales per the aspects of emotional coping and aggression. It was designed by the result of analysis that physical and indirect aggression along with emotional processing faktors were significant predictors of adolescents internet addiction and control difficulty of addiction, and trait of deterioration in functionality and social isolation. Also, the significant predictors of internet addiction of deprivation traits were found as indirect aggression, emotional expression and emotional processing.

Keywords
Internet addiction, aggression, emotional coping

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri