Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ
(DETERMINING OF VARIABLES AFFECTED ACADEMIC ACHIEVEMENT OF EDUCATION FACULTY STUDENTS OF BOZOK UNIVERSITY )

Yazar : Güneş SALI  Gözde SIRGANCI  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 16
Sayfa : 32-41
164    158


Özet
Yükseköğretim kurumları nitelikli insan yetiştirmekle yükümlü kurumlardır. Dolayısıyla bu kurumların öğrenci başarısını etkileyecek değişkenleri dikkate alarak eğitim politikaları düzenlemesi ve dezavantajlı gruplar için eğitimde fırsat eşitliğini sağlaması gerekmektedir. Bu çalışmada Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin akademik başarı düzeylerini etkileyen değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nedensel karşılaştırma türünde olan bu araştırmanın çalışma grubunu 2013-2016 yılları arasında fen bilgisi, ilköğretim matematik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 619 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde Pearson Ki-Kare ve Fisher Freeman Halton Test kullanılmıştır. Tüm analizler R3.3.2 programı kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin cinsiyetleri, mezun oldukları ortaöğretim kurumu, öğrenim gördükleri bölüm, ana-baba öğrenim durumu, istedikleri bölümde okuma durumları ve evde televizyon bulunma durumu öğrenci başarısı ile ilişkili faktörler olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Akademik başarı, öğrenci başarısı, öğrenci ve aile özellikleri

Abstract
Abstract Higher education institutions are responsible to improve qualified people. Therefore, these institutions ought to make educational policy by taking in consideration variables that effect student success and they provide equality of opportunity at education for disadvantage group. In this study, it was aimed to determine the variables affecting academic achievement levels of Bozok University Faculty of Education students. The study group compose of a total of 619 students studying science, primary mathematics, pre-school, primary school, social science and psychological counseling and guidance teaching between the year of 2013-2016. This is a causal comparison study. Pearson Chi-Square and Fisher Freeman Halton Test were used in the data analysis. All analyzes were performed using the R3.3.2 program. Consequensly,variables of "gender, the secondary school they graduated, the department they studied, the educational status of the parents, the department that they want to study Academic achivement, student success, student and parents properties.

Keywords
Academic achivement, student success, student and parents properties

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri