Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE SOSYAL SORUMLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF LIFETIME LEARNING AND SOCIAL RESPONSIBILITY FORMATION STUDENTS: ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT UNIVERSITY SAMPLE )

Yazar : Davut KARAMAN    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 16
Sayfa : 42-56
197    172


Özet
Bu çalışmanın amacı formasyon eğitimi almakta olan öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve sosyal sorumluluk bilinçleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) formasyon eğitimi almakta olan 230 öğrenci çalışmanın evreni olarak belirlenmiş ve ulaşılabilen toplam 154 öğrenci ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda katılımcıların sosyal sorumluluk bilinçlerinin yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, katılımcıların yaşam boyu öğrenme (YBÖ) konusunda bilgi sahibi oldukları, yeniliğe ve gelişime açık oldukları, YBÖ’ye karşı olumlu bir tutum içerisinde oldukları belirlenmiştir. Katılımcıların sosyal sorumluluk düzeyleri ile yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutumları arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin kendilerine ve çevresindeki kişilere karşı saygılı olması, yardımsever olması ve nazik davranışlarda bulunması bireysel sosyal sorumluluk seviyelerini yükselten önemli faktörlerdir. Katılımcıların kişisel gelişim için yeni bilgi ve beceri kazanmaya istekli olması, yeni şeyler öğrenmeyi hayattaki öncelikli hedef olarak görmeleri, yeterli miktar maddi imkanlara sahip olmanın yeni bilgi ve beceri kazanmanın önünde bir engel olmadığı yönündeki düşünceleri yaşam boyu öğrenme eğilimleri içerisinde en önemli faktörler olarak ön plana çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Formasyon, Kişisel Gelişim, Sosyal Sorumluluk, Yaşam Boyu Öğrenme

Abstract
The purpose of this study is; lifelong learning trends and social responsibility consciousness of students in formation education. For this purpose, 230 students who are studying formation training in Alanya Alaaddin Keykubat University (ALKU) were determined as universes and a questionnaire was applied with a total of 154 students. As a result of the study participants' awareness of social responsibility was found to be high. In addition, participants were informed about lifelong learning (LLL), In addition, participants were informed about lifelong learning, willing to innovate and develop, found to have a positive attitude towards the LLL. It has been found that there is a positive relationship between participants' social responsibility levels and positive attitudes towards lifelong learning. individuals; respect for themselves and the people around them, be helpful and be gentle, are important factors in raising individual social responsibility levels. For Participants' personal development, is willing to acquire new knowledge and skills, seeing new things as the primary goal in life, the idea that having sufficient financial means is not an obstacle to acquiring new knowledge and skills are the most important factors in lifelong learning tendencies.

Keywords
Formation, Personal Evolution, Social Responsibility, Lifelong Learning

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri