Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANODA BAŞARI ALGILARI İLE PİYANO DERSİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF THE MUSIC TEACHER CANDIDATES SUCCESS IN PIANO LESSONS WITH THEIR PERCEPTIONS OF PIANO SUCCESS. )

Yazar : Yalçın YILDIZ  M. Kayhan KURTULDU  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 16
Sayfa : 57-67
155    168


Özet
Bu çalışmada genel amaç olarak müzik öğretmeni adaylarının piyano dersi başarıları ile piyanoda başarı algılarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışma grubundaki öğrencilerin çalışmanın yapıldığı döneme ait piyano dersi başarı notları elde edilmiştir. İlgili ders listelerinin üniversite bilgi yönetim sisteminden elde edilmesinden sonra, öğrencilere Kurtuldu (2010) tarafından geliştirilmiş olan “Piyano Eğitiminde Başarı Algısı Anketi” uygulanmıştır. Anket öğrencilerin piyanoda başarı konusundaki görüşlerini ve başarıyı nasıl algıladıklarını belirlemeye çalışan bir ankettir. Elde edilen veriler not listelerinden aktarılan piyano dersi notları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalı ölçümlerde Anova testi ile korelasyon ilişkisi tercih edilen ölçüm türlerindendir. Yapılan ölçümler ve karşılaştırmalar sonucunda elde edilen sonuçlar incelendiğinde, öğrencilerin başarı algıları ile piyano dersi başarıları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Başarı algısı, piyano dersi başarısı, müzik öğretmeni adayları

Abstract
In this study, it was aimed to compare the success of musical teacher candidates in piano lessons with their perceptions of piano achievements. In this context, piano lesson success grades of the students in the study group were obtained from the period when the study was conducted. After the relevant course lists were obtained from the university information management system, "Perception of success in Piano Education” questionnaire developed by Kurtuldu (2010) was applied to the students. This questionnaire attempts to determine views of students about piano achievements and how students perceive success. The obtained data were compared with scores from the piano lessons, which were taken from piano score lists. Anova test and correlation relationship are the preferred measurement types in comparative measurements. When the results of the measurements and comparisons were examined, it was understood that there was no meaningful correlation between the students' perception of achievement and their success in the piano lesson.

Keywords
Success perception, piano lesson success, music teacher candidates

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri