Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(INVESTİGATİON OF THE RELATİONSHİP BETWEEN THE DETERMİNATİON OF INTERNET ADDİCTİON LEVELS AND ACADEMİC ACHİEVEMENT OF PRİMARY SCHOOL 4TH GRADE STUDENTS )

Yazar : Orhan MEDİKOĞLU  Osman DALAMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 17
Sayfa : 37-65
132    147


Özet
İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyleri ile akademik başarıları arasında ilişkiyi incelemeyi amaçlayan bu araştırma nicel verilere dayalı genel tarama modelinde ve ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma örneklemi Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde yer alan çalışma örneklemi için belirlenen ilkokullarda öğrenim gören 4.sınıf öğrencileri olarak belirlenmiştir. Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde çalışma örneklemi için belirlenen ilkokullarda öğrenim gören 4. sınıf öğrenci sayısı Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü strateji geliştirme biriminden alınmıştır. Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde 4. sınıflarda öğrenim gören öğrencisi sayısı (?=415) olarak tespit edilmiştir. Araştırmada Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde yer alan ilkokullarda okuyan 4. sınıf öğrencileri (n=199) evrenden kolayda örnekleme alma yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmada İnternet Bağımlılık Ölçeği gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Araştırmada internet bağımlılık düzeyi ile akademik başarı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İnternet, Bağımlılık, Akademik, Başarı, İlkokul.

Abstract
This research is aimed at determining the relationship between internet addiction levels and academic achievement of 4th grade students in primary school and it is a research in quantitative based general screening and relational screening model. The research universe was determined as the 4th grade students studying in the primary schools determined for the study universe in the province of Boğazlıyan, Yozgat. The number of 4th grade students studying in the primary schools determined for the study universe in the province of Boğazlıyan in Yozgat province was taken from the Boğazlıyan District National Education Directorate's strategy development unit. Internet Dependency Scale was used in the study with necessary permissions. It was concluded that there was a statistically significant relationship between internet addiction level and academic achievement level in the research.

Keywords
Internet, Addiction, Academic, Success, Elementary School.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri