Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: MUŞ BİLSEM ÖRNEĞİ
(A STUDY ON READING ANXIETY OF GIFTED CHILDREN ACCORDING TO DIFFERENT VARIANTS: MUS BILSEM SAMPLE )

Yazar : Bünyamin SARIKAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 18
Sayfa : 01-17
102    80


Özet
Bu araştırmanın amacı ortaokulda öğrenim gören üstün yetenekli öğrencilerin okuma kaygılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada üstün yetenekli öğrencilerin okuma kaygılarını belirlemek amacıyla Melanlıoğlu (2014) tarafından geliştirilen ve 14 maddeden oluşan “Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Muş Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) devam eden 35 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada veriler 2018-2019 eğitim - öğretim yılı güz döneminde toplanmış ve SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda üstün yetenekli öğrencilerin okuma kaygılarının “orta düzeyde” olduğu ve sınıf düzeyi, cinsiyet, baba ve anne eğitim düzeyi, sosyoekonomik düzey, okul türleri, öğrenim gördükleri BİLSEM Programına göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Üstün yetenek, okuma, kaygı, BİLSEM.

Abstract
This study aims to investigate reading anxiety of gifted children studying at secondary school according to different variants. For this puspose, the “Reading Anxiety Scale for Secondary School Students”, which was developed by Melanlıoglu (2014) and includes 14 items, was used. The study group was 35 secondary school students studying at Mus Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)- Mus Science and Art Center. Scanning method was used. The data were collected with the participation of the researcher at the school the gifted students were studying in 2018-2019 education year, fall semester. The data were analyzed by SPSS using Windows 22.0 program. It was concluded that the reading anxiety of the students was at “medium level” and differed significantly depending on the class level, gender, father’s and mother’s education level, socioeconomic level, school type and the BİLSEM Program studied at.

Keywords
Giftedness, reading, anxiety, BİLSEM

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri