Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEB 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ ETNOPEDAGOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE UYGULAMALARA YANSIMALARI
(ASSESSMENT OF MONE 2013 PRESCHOOL CURRICULUM IN TERMS OF ETHNO-PEDAGOGY AND REFLECTIONS ON PRACTICE )

Yazar : Naciye KAYA  Yavuz ERİŞEN Mehmet GÜROL  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 18
Sayfa : 77-101
137    68


Özet
Bu araştırmanın amacı MEB 2013 Okul öncesi eğitim programının etnopedagojik açıdan inceleyerek, uygulamalarına yansımalarını ortaya koymaktır. Araştırma nitel desende doküman incelemesi ve görüşme ile gerçekleştirilmiştir. MEB 2013 Okul öncesi eğitim programı uzman görüşü alınarak oluşturulan veri seti doğrultusunda, 10 okul öncesi eğitimi öğretmeni ile yapılan görüşmeler de alan uzmanı ile birlikte içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Her iki içeriklerin analizleri karşılaştırılmış %92 yönünde geçerliliği saptanmıştır. Araştırmada MEB 2013 okul öncesi eğitim programı giriş, kazanımlar, öğrenme süreci ve değerlendirme boyutuyla incelenmesi gerçekleştirilmiş; etnopedagojik öğelere yer verme durumunun yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Okul Öncesi eğitim öğretmenlerinin programda olmadığı halde; programın esnek yönünü kullanarak etnopedagoji ile ilgili öğeleri içeren etkinlikler gerçekleştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin etnopedagoji ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak seminer, konferans düzenlenmesi, öğretmen eğitimine lisans dersi olarak eklenmesi, okul öncesi eğitim programında etnopedagojik öğelerin artırılması, etnopedagoji ile ilgili farklı araştırmaların yapılması önerilmiştir

Anahtar Kelimeler
Etnopedagoji, Okul Öncesi Eğitim, Program

Abstract
The aim of this study is to examine the MONE 2013 Curriculum in terms of ethno-pedagogy and reveal its reflections on practice. The study was carried out by document analysis in qualitative pattern and by interview. MONE 2013 Preschool Curriculum was analyzed by content analysis method and interviews with 10 pre-school teachers with the field specialist in line with the data set created based on expert opinion. Analyses of both contents were compared, and 92% validity was determined. In this study, MONE 2013 Preschool Curriculum is examined in terms of introduction, gains, learning process and evaluation, therefore ethno-pedagogical elements were found to be inadequate. Although pre-school education teachers are not in the program, it was concluded that they used the flexible aspect of the program to carry out activities involving ethno-pedagogy. Based on the results of this study, several recommendations have been made such as ensuring that pre-school teachers have knowledge about ethno-pedagogy, organizing seminars in this direction, adding an undergraduate lesson under the name of ethno-pedagogy, planning new researches to examine child rearing elements of Turkish family structure on the basis of ethno-pedagogy, including ethno-pedagogical elements in pre-school curriculum, and making arrangements reflected in preschool education environments.

Keywords
ethno-pedagogy,preschool educatıon,curriculum

Gelişmiş Arama


Duyurular

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri