Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖZEL EĞİTİM ALANINDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF TE BURNOUT AND LIFE SATISFACTION OF THE TEACHERS IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION )

Yazar : Mehmet KARABAŞ  Sabahattin ÇİFTÇİ  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 18
Sayfa : 128-149
82    73


Özet
Yapılan bu araştırmada, özel eğitim alanında görev yapan sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik ve yaşam doyumu düzeylerinin, cinsiyet, görev yaptığı yerleşim yeri, mesleği isteyerek seçip seçmeme değişkenleri ve tükenmişlik ile yaşam doyumu arasındaki ilişki açılarından incelenmiştir. Araştırmada 119 erkek 91 kadın katılımcıdan veri alınmıştır. Veriler kişisel bilgi formu, Kopenhag Tükenmişlik Envanteri ve Yaşam Doyumu Envanteri ile birlikte veriler toplanmıştır. Katılımcıların işle ilgili tükenmişlik alt boyutunda orta düzeyde tükenmişlik yaşadığı görülmektedir. Yaşam doyumu envanteriyle toplanan verilerde, katılımcılar yaşamdan orta düzeyde bir doyum almaktadır. Tükenmişlik ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiye bakıldığında, bireylerde tükenmişlik arttıkça yaşam doyumunun azalmakta olduğu görülmüştür. Yani aralarında negatif bir ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler
Kopenhag Tükenmişlik Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim

Abstract
In this scientific research, the level of burnout and life satisfaction of the classroom teachers of special education were examined from the perspective of gender, place of employment and variables of willingness to choose or not their job. The data were collected through a Personal Information Form, Copenhagen Burnout Inventory and Life Satisfaction Inventory. According to the collected data with life satisfaction inventory, it is seen that teachers have a medium-level satisfaction from life. When we look at the variable of the residence where the duty is made, it is seen that the life satisfaction is the least in the provincial centers and that these differences are not meaningful statistically. We did not find a significant difference between the variable of teachers' willingness to select their occupation. As a result, the life satisfaction decreases as the burnout increases in the individuals. So there is a negative relationship between them.

Keywords
Copenhagen Burnout Scale, Life Satisfaction Scale, Classroom Teacher Education, Special Education

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri