Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VERİ MADENCİLİĞİ KAVRAMI VE EĞİTİMDE VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMALARI
(DATA MINING CONCEPT AND DATA MINING APPLICATIONS IN EDUCATION )

Yazar : Özkan ÖZBAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 5
Sayfa : 262-272
1405    2402


Özet
Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler veri depolama sistemlerinin yaygınlaşmasını sağlayarak büyük miktarlardaki verilerin manyetik ortamlarda saklanmasını kolay ve ucuz hale getirmiştir. Ancak depolanan bu veriler tek başlarına değersiz olup bir anlam ifade etmemektedir. Depolanan verilerin anlamlı hale getirilebilmesi için bilgisayar sistemleri kullanılarak belli bir amaca yönelik işlenerek bilgiye dönüştürülmesi gerekmektedir. Veriler arasındaki örüntülerin keşfedilerek anlamlı bilgi haline getirilmesi veri madenciliği yöntemleri ile sağlanabilmektedir. Bu çalışmada veri madenciliği kavramı, veri madenciliği modelleri ve eğitimde veri madenciliği uygulamaları anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bilgi Keşfi, Veri Madenciliği, Veri Madenciliği Modelleri, Eğitsel Veri Madenciliği

Abstract
The developments in computer technology render that a huge amount of data can conceal in magnetic mediums easily and cheaply by making data storage systems become widespread. However, the data being warehoused are worthless and mean nothing by themselves. In order to make the data being warehoused become meaningful, they ought to be transformed into knowledge purposefully. Discovering the pattern of data and making them meaningful, data mining methods are used. In this study data mining concepts, data mining models and data mining applications in education are examined.

Keywords
Knowledge Discovery, Data Mining, Data Mining Models, Educational Data Mining

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri