Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAÖĞRETİM SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL MEMNUNİYETİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(VIEWS OF SECONDARY EDUCATION FINAL GRADE STUDENTS UPON SCHOOL SATISFACTION )

Yazar : Mehmet ÖZBAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 7
Sayfa : 1-18
1104    913


Özet
Bu araştırmanın amacı, lise son sınıf öğrencilerinin okullarında aldıkları eğitim hizmetlerinin niteliğine ilişkin algılarını ortaya çıkarmaktır. Araştırma, Erzincan Anadolu Lisesi son sınıfında öğrenim görmekte olan, “sayısal” ve “eşit ağırlık” alanlarından öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 2015-2016 Öğretim Yılı’nda, 71 öğrenci katılmıştır. Araştırma sürecinde, araştırmacı tarafından geliştirilen “Lise Son Sınıf Öğrencileri Okul Memnuniyet Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma ölçeği ön uygulama sonuçlarına dayalı olarak geliştirilmiştir. Ölçeğin çok faktörlü bir yapıda olduğu saptanmış; faktörlerce açıklanan toplam varyansın % 46,332; Cronbach Alpha güvenirlik kat sayılarının ise .813 ile .918 arasında değiştiği görülmüştür. Araştırmada, lise son sınıf öğrencilerinin okullarını en etkili buldukları faktörün “öğrenci tanıma ve öğrenci merkezli öğretim hizmetleri” olduğu bulgulanmıştır. Öğrencilerin okullarını yetersiz buldukları faktörün ise “öğrenci kişisel gelişim hizmetleri” olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları, ortaöğretim son sınıflarda, bilişsel akademik rekabete dayalı öğrenci merkezli bireysel öğretimin önemsendiğini göstermiştir. Herkesin öğrenmesini ve eşitliği önemseyen sınıf içi yaşantılara dayalı akademik sosyal öğretimin etkili bir yönetsel anlayışla yeterince gerçekleştirilemediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ortaöğretim, Ortaöğretim Son Sınıf, Zorunlu Eğitim, Zorunlu Ortaöğretim, Öğrenci Memnuniyeti

Abstract
The purpose of this study was to reveal perceptions of high school final grade students related to the quality of the educational services they had in their schools. The research was carried out with the students in “numerical” and “equally weighted” fields studying at final grade of Erzincan Anatolian High School. Totally 71 students participated into the research in 2015-2016 academic year. During the research process, “High School Final Grade Students School Satisfaction Scale” developed by the researcher developed by the researcher was used. The research scale was developed depending upon the pre-implementation results. The scale was determined to have a multi-factor structure; and total variance explained by the factors was noticed to be 46,332%; and Cronbach Alpha reliability coefficient was specified to vary between .813 and .918. In the research, it was proved that the factor high school final grade students considered as the most efficient was “student identification and student-centered educational services.” The factor students considered their schools as inadequate was noticed to be “student personal development services.” The research results revealed that cognitive academic competition based student-centered i

Keywords
Secondary Education, Secondary Education Final Class, Compulsory Education, Compulsory Secondary Edu

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri