Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VATANSEVERLİK DEĞERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
(ELEMENTARY SCHOOL 6TH GRADE STUDENTS ON THE VALUE OF PATRİOTİSM METAPHORİCAL PERCEPTİONS )

Yazar : Yahya AKYOL    
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 7
Sayfa : 19-32
1008    1378


Özet
Bu araştırmanın amacı ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin vatanseverlik değerine yönelik algılarını metaforlar aracılığı ile belirlemektir. Tarama modelinde gerçekleştirilen bu çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılarak veri elde edilmiştir. Çalışma grubunu İzmir ili Konak ilçesinde öğrenim gören 69, 6. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Elde edilen veriler nitel yöntemler ile analiz edilmiştir. Analiz sırasında üretilen metaforlar dokuz farklı kategori altında toplanarak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin en sık değindikleri kategoriler aile unsurları, somut nesneler, kahramanlık unsurları olmuştur. En az değindikleri kategoriler ise eylemler, ordu unsurları ve Atatürk ve atalara dair unsurlar olmuştur. Öğrencilerin en sık değindikleri metaforlar ise anne, baba, Atatürk, aşk, öğretmen, bayrak ve şehit metaforları olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Vatanseverlik, Değerler Eğitimi, Vatanseverlik Metaforları

Abstract
The aim of this study is to analyze the perceptions of elementry school 6th grade students about patriotism value by using metaphors. In this study which is designed as survey model qualitative research design was used to collect data. Data were conducted with 69 students, chosen voluntarily from 6th grade in their elementry school education in Konak, İzmir. Data were analyzed with qualitative methods. The metaphors which are revealed as a result of content analysis technique gathered and explicated under nine categories. As a consequence of data analysis, The most common category of students they mention family elements, concrete objects, has been heroic elements. The least until their categories, actions, has proved that elements of the military and Ataturk and ancestors. Students most frequently mentioned metaphors are mother, father, Ataturk, love, teachers , flag and martyr.

Keywords
Patriotism, Values Education, Patriotism Metaphors

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri