Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF AGGRESSION SCALE OF STUDENTS OF THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCHOOL )

Yazar : Çağrı Hamdi ERDOĞAN  Ziya BAHADIR  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 7
Sayfa : 33-48
1200    1085


Özet
Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık düzeylerini tespit etmek ve bazı değişkenlere göre incelemektir. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmaya 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören 400 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin saldırganlık düzeylerini ölçmek için Buss ve Perry (1992) tarafından geliştirilen, Buss ve Warren tarafından (2000) güncellenen ve Can (2002) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ‘Saldırganlık Ölçeği’ veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmada ikili karşılaştırmalar için t testi (Independent-Samples T Test) ve çoklu karşılaştırmalar için tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin orta seviyede olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin saldırganlık düzeyleri ile yaş, cinsiyet, sporcu lisans durumu, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi değişkenleri açısından anlamlı bir farka rastlanmışken; sınıf düzeyi ve bölüm değişkenleri bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Saldırganlık, Spor, Üniversite Öğrencileri

Abstract
The aim of this research is to investigate the aggression scale of physical education and sport school students and determine them according to some variances. 400 students that study at Erciyes University School of Physical Education and Sport on 2015-2016 academic year participated in research study carried out in the survey model. ‘Aggression Questionnaire’ developed by Buss and Perry (1992), updated by Buss and Warren (2000) and adapted into Turkish by Can was used as data collection tool in order to measure aggression scale of the students that participate in research. Techniques of t test (Independent-Samples T Test) for paired comparisons and one-way analysis of variance (One-Way ANOVA) for multiple comparisons were used in the research study. According to results of the research, it was found that the aggression scale of the physical education and sport school students is in the medium range. Also it was found a significant difference between aggression scale of the students and variances age, gender, sportive license situation, education level of parents but any difference was not found in terms of class level and department.

Keywords
Aggression, Sport, University Student

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri